Rozwój sektora ubezpieczeniowego w erze cyfrowej - nowe technologie, minimalizacja ryzyk i obsługa klienta

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe, Banki, SKOKi

Tagi: ubezpieczenia | Insurance | APK | AI | sztuczna inteligencja | Rekomendacja U | KNF

Data: 05-06.06.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 15.05-05.06.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Sektor ubezpieczeń a nowe technologie oparte na AI w świetle rozporządzenia DORA

 • Jak AI może usprawnić dystrybucję i personalizację ofert ubezpieczeniowych? - szanse i zagrożenia
 • Rola nowych technologii w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego i obsłudze posprzedażowej klienta
 • Rola regulacji w zapewnieniu bezpieczeństwa tych procesów 
 • Efektywne wdrożenie DORA i ISO jako gwarant bezpieczeństwa sektora ubezpieczeniowego
 • Przyszłość AI w ubezpieczeniach w kontekście wymogów sektorowych i nadzorczych (w tym: DORA)

Tomasz Klemt
Kancelaria Klemt

10:30

Przerwa

10:45

Transparentność ogólnych warunków ubezpieczeń – istotny czynnik w likwidacji szkód

 • Znaczenie przejrzystości OWU w relacji ubezpieczyciel - ubezpieczony
 • Ramy prawne w kontekście nieprzejrzystych OWU i wewnętrznie sprzecznych klauzul
 • Wybrane zagadnienia związane z przejrzystością OWU
 • Case study - OWU i likwidacja szkód na gruncie wybranych ubezpieczeń (liability, PD/MB, CAR/EAR, BI i inne)

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach ubezpieczeniowych

 • Analiza wybranych wyroków sądowych i ich wpływ na praktykę ubezpieczeniową
 • Sprawy sądowe z podziałem na rodzaje ubezpieczeń: życiowe, majątkowe, korporacyjne

Paweł Stykowski
DWF Poland

14:00

Przerwa

14:15

Kontrola działalności agenta ubezpieczeniowego przez KNF

 • Procedury kontrolne stosowane przez KNF wobec agentów (i brokerów) ubezpieczeniowych
 • Konsekwencje prawne i reputacyjne niewłaściwego działania agentów (i brokerów) ubezpieczeniowych w kontekście kontroli KNF

Jakub Dziedzic
JD Compliance

15:15

Przerwa

15:30

APK - badanie potrzeb i budowanie świadomości wystąpienia ryzyk u klientów w erze nowych technologii

 • Badanie potrzeb klienta podczas procesu APK zgodnie z dyrektywą IDD
 • Edukacja i budowanie świadomości ryzyk ubezpieczeniowych po stronie klientów, luka ubezpieczeniowa
 • Wykorzystanie nowych technologii do identyfikacji potrzeb klientów i dostosowywania ofert ubezpieczeniowych do ich indywidualnych preferencji
 • Korzyści płynące z poprawnego przeprowadzenia APK

dr Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Broker Ubezpieczeniowy

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Przygotowanie do kontroli KNF - potencjalne wyzwania i możliwe konsekwencje

 • Procedury przygotowawcze do kontroli KNF
 • Przebieg kontroli KNF
 • Szczegółowa analiza typowych obszarów, na które KNF zwraca uwagę podczas kontroli
 • Konsekwencje prawne i reputacyjne dla firm ubezpieczeniowych w przypadku wykrycia naruszeń

Piotr Czublun
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Agnieszka Wesołowska
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Julita Nowak
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

10:30

Przerwa

10:45

Bancassurance – nowa Rekomendacja U

 • Nowa Rekomendacja U – 2014 r. vs. 2024 r. - najważniejsze zmiany
 • Nowe zasady oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance
 • Rekomendacja U a jej wpływ na przeprowadzanie APK
 • Współpraca między ubezpieczycielami a instytucjami finansowymi, z efektywnym wykorzystaniem Rekomendacji U 

Piotr Czublun
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Agnieszka Wesołowska
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Julita Nowak
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Możliwe ryzyka w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i ich minimalizacja

 • Podatek VAT a dystrybucja ubezpieczeń
 • Umowa konsorcjum vs. Umowa o współpracy a podagencyjność
 • Współpraca agent – broker - czy w ogóle jest możliwa?

Piotr Czublun
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Agnieszka Wesołowska
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Julita Nowak
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

14:00

Przerwa

14:15

Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych w cyklu życia produktu ubezpieczeniowego

 • Relacje multiagent – zakład ubezpieczeń - jak pogodzić role dwóch administratorów?
 • Przegląd ostatnich decyzji Prezesa UODO
 • RODO vs. najnowsze akty prawne UE

Piotr Czublun
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Agnieszka Wesołowska
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Julita Nowak
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

15:15

Przerwa

15:30

Dopasowanie strategii sprzedaży i produktów ubezpieczeniowych do ewoluujących potrzeb różnych generacji

 • Analiza zmian w zachowaniach, preferencjach i oczekiwaniach klientów różnych grup wiekowych w kontekście ubezpieczeń
 • Strategie dostosowania ofert ubezpieczeniowych oraz kanałów dystrybucji do specyficznych potrzeb poszczególnych pokoleń, np. Millenialsów, Generation Z czy Baby Boomers
 • Wzbudzanie potrzeby ubezpieczeniowej oraz edukacja ubezpieczeniowa wśród młodych pokoleń

Marek Krawczyk
Multipolisa.pl S.A.

16:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy do udziału w warsztatach dedykowanych branży ubezpieczeniowej. Podczas tego spotkania będziemy zgłębiać różne aspekty, które są kluczowe dla dynamicznego rozwoju sektora. Na początek przyjrzymy się, jak nowoczesne technologie, zwłaszcza te oparte na Sztucznej Inteligencji, mogą zrewolucjonizować pracę ubezpieczycieli, a to wszystko w świetle rozporządzenia DORA. Kolejnym poruszanym zagadnieniem będzie transparentność ogólnych warunków ubezpieczeń jako kluczowy element budowania zaufania klienta. Wraz z przeglądem najnowszego orzecznictwa w sprawach ubezpieczeniowych, zapewnimy Państwu solidne podstawy do działania w oparciu o aktualne prawo i praktykę. Nie zapomnimy także o kontrolach KNF oraz o kontroli działalności agenta i brokera ubezpieczeniowego. W trakcie warsztatów skupimy się również na badaniu potrzeb klientów w erze nowych technologii oraz na minimalizacji ryzyk związanych z dystrybucją ubezpieczeń. Przeanalizujemy też nową Rekomendację U dotyczącą bancassurance oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Na zakończenie omówimy, jak dostosować strategie sprzedaży i produkty ubezpieczeniowe do ewoluujących potrzeb różnych generacji, byście mogli Państwo skuteczniej dotrzeć do różnych segmentów rynku.

Główne zagadnienia:

 • Sektor ubezpieczeń a nowe technologie oparte na AI w świetle rozporządzenia DORA
 • Transparentność ogólnych warunków ubezpieczeń - klucz do budowania zaufania klienta
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach ubezpieczeniowych
 • Kontrola działalności agenta ubezpieczeniowego przez KNF
 • APK - badanie potrzeb i budowanie świadomości wystąpienia ryzyk u  klientów w erze nowych technologii
 • Przygotowanie do kontroli KNF - potencjalne wyzwania i możliwe konsekwencje
 • Bancassurance – nowa Rekomendacja U
 • Możliwe ryzyka w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i ich minimalizacja
 • Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych w cyklu życia produktu ubezpieczeniowego
 • Dopasowanie strategii sprzedaży i produktów ubezpieczeniowych do ewoluujących potrzeb różnych generacji

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, banków oraz SKOKów. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Ubezpieczeń
 • Bancassurance
 • Obsługi Klienta
 • Ryzyka
 • Prawnych
 • Compliance
 • Sprzedaży
 • Rozwoju produktu
 • Dystrybucji

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Partner Merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozwój sektora ubezpieczeniowego w erze cyfrowej - nowe technologie, minimalizacja ryzyk i obsługa klienta „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 18.04.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 14.05.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 14.05.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.06.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój sektora ubezpieczeniowego w erze cyfrowej - nowe technologie, minimalizacja ryzyk i obsługa klienta (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Paweł Stykowski

Paweł Stykowski

DWF Poland

Jakub Dziedzic

Jakub Dziedzic

JD Compliance

Patrycja Duszeńko-Majchrowska

Patrycja Duszeńko-Majchrowska

Broker Ubezpieczeniowy

Piotr Czublun

Piotr Czublun

Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Agnieszka Wesołowska

Agnieszka Wesołowska

Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Julita Nowak

Julita Nowak

Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Marek Krawczyk

Marek Krawczyk

Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży, Multipolisa.pl S.A.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij