Content Marketing i webwriting - jak budować strategię i realizować działania w ramach marketingu treści

Grupa tematyczna: Marketing i sprzedaż, Marketing i PR

Tagi: content marketing | web-writing | SEO | direct response | reklama natywna

Data: 29.10.2021r.

Cena:
795 zł/os. > 13.10-29.10.2021

Program

Webinar
8:45

Logowanie na platformę

9:00

Blok I Content Marketing krok po kroku

Jak definiować cele i KPI w ramach Content Marketing?

 • Budowanie strategii content marketingowej od A do Z
 • Profil odbiorcy – segmentacja, persony i ich motywacje
 • Formy content marketingu – jakie typy treści są najpopularniejsze, a które najskuteczniejsze?
 • Typy contentu w zależności od celu – od brandingu do sprzedaży
 • Cykl publikacji – jak często publikować by osiągać zamierzone cele?
 • Inbound versus Outbound marketing – wady i zalety
 • Content Marketing w działaniach brandingowych (wizerunek, ruch, lojalność) – przykłady z Polski i ze świata
 • Content Marketing w działaniach direct response (leady, sprzedaż) – przykłady B2C i B2B

Jak promować i dystrybuować treści w kanałach elektronicznych i pozyskiwać użytkowników?

 • 10 skutecznych sposobów na promocję własnych treści – kryteria wyboru w zależności od rodzaju contentu i kosztów
 • Sposoby dystrybucji treści w ramach content marketingu – płatne i bezpłatne formy promocji
 • Sieci CM i sieci kontekstowe oraz inni wydawcy – jak dobrać model rozliczeń?
 • SEO a content marketing – jak wspierać pozycjonowanie z wykorzystaniem treści?
 • Newslettery i e-maile – jak wykorzystać content marketing w ramach e-mail marketingu?
 • Content w social media a platformy społecznościowe (FB, YT)
 • Reklama natywna jako przykład aktywności CM

Ćwiczenie praktyczne – mini-kampania content marketingowa

11:00

Przerwa

11:15

Blok II Web-writing i copywriting w projektach online

Praktyka redagowania treści

 • Krótko czy długo? – jak pisać w sieci w zależności od celu?
 • Dekalog redaktora i model „odwróconej piramidy”
 • Style komunikacji i redagowania treści – złote zasady budowania przekazu w internecie
 • Formatowanie treści (tytuły, nagłówki, podsumowania, kontekst) – jak „wybić się” z tekstem by był zauważony i przeczytany?
 • Układ i formy informacji na stronie – rozmiar, czcionki, zdjęcia i ilustracje, kolory, dźwięk, animacje i wideo ?
 • Elementy komunikacji z wykorzystaniem perswazji i neuromarketingu – jak skłaniać do podjęcia pożądanej akcji i zwiększania konwersji?
 • Redaktor jako specjalista SEO on-page – jak pisać by tekst był dobrze pozycjonowany w Google?

Ćwiczenia praktyczne – redagowanie informacji na potrzeby projektów online

12:45

Przerwa

13:15

Blok III Pomiar skuteczności contentu online

 • Audyt treści – jak weryfikować skuteczność redagowanych treści?
 • Podstawowe mierniki efektywności działań w ramach content marketingu?
 • Role i funkcje w ramach strategii content marketingowej
 • Estymacja efektywności działań – od CPV do ROI
14:00

ZakończenieArtur Maciorowski
Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rynek dzisiaj wymaga tworzenia contentu, który zaangażuje potencjalnych klientów do wspólnego działania. Dowiedz się, jak budować strategię i realizować działania w ramach marketingu treści.
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z uwzględnieniem praktycznych ćwiczeń.

Główne zagadnienia:

 • Budowanie strategii content marketingowej od A do Z
 • Typy contentu w zależności od celu – od brandingu do sprzedaży
 • Sposoby dystrybucji treści w ramach content marketingu – płatne i bezpłatne formy promocji
 • Newsletery i e-maile – jak wykorzystać content marketing w ramach e-mail marketingu?
 • Elementy komunikacji z wykorzystaniem perswazji i neuromarketingu – jak skłaniać do podjęcia pożądanej akcji i zwiększania konwersji?
 • Style komunikacji i redagowania treści – złote zasady budowania przekazu w internecie

Grupa docelowa:
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się content marketingiem, a zwłaszcza działów: Digital marketingu, Public Relations, Marketingu. Zapraszamy Dyrektorów, Managerów i specjalistów związanych z e-marketingiem.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Marusińska

Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 535 900 926
e-mail: w.marusinska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Content Marketing i webwriting - jak budować strategię i realizować działania w ramach marketingu treści „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 595 zł + 23% VAT do 8.10.2021 r.

  2. 795 zł + 23% VAT po 8.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Content Marketing i webwriting - jak budować strategię i realizować działania w ramach marketingu treści (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Artur Maciorowski

Artur Maciorowski

Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij