Zmotywowany pracownik to szczęśliwy pracownik - sposoby motywacji w miejscu pracy

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Tagi: HR | zarządzanie | systemy motywacyjne | kadry

Data: 21.10.2022r.

Cena:
1395 zł/os. > 24.09-21.10.2022

Program

 
8:45

Logowanie na platformę

9:00

Wprowadzenie

 • Dlaczego motywowanie jest ważne?
 • Skutki braku motywacji (koszty rotacji itp.)
 • Omówienie agendy spotkania

Motywacja — mechanizmy psychologiczne (strategie, krótki opis jak to działa u ludzi)

 • Przegląd teorii motywacji
 • Jak to zastosować w praktyce?
 • Pomysły na zwiększenie motywacji
 • Rola stresu

Strategie motywacyjne — jak zyskać zmotywowanych pracowników?

 • Co motywuje pracowników? (przegląd badań)
 • Kultura organizacyjna i wizerunek pracodawcy jako motywatora
 • Benefity pracownicze (materialne i niematerialne)
 • Siła doceniania
11:00

Przerwa

11:15

Jak dbać o dobrostan członków organizacji?

 • Well-being, work-life-balance i work-life-integration
 • Przykłady dbania o dobrostan
 • Optymalizacja stylu zarządzania
 • Dobra komunikacja firmy to podstawa

Rola menedżera w motywowaniu

 • Anty-menedżer? Cechy dobrego menedżera (wspólny brainstorm)
 • Rozwój autorytetu (formalny i nieformalny)
 • Umiejętność komunikacji (słuchanie bierne i aktywne, bariery komunikacyjne)
 • Jak formułować prośby i polecenia oraz wyrażać potrzeby i oczekiwania
 • Poznanie ludzi w zespole — omówienie narzędzi diagnostycznych
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Kultura feedbacku (warsztat z udzielania feedbacku z wykorzystaniem najpopularniejszych metod)
13:00

Przerwa

13:30

Strategie rozwoju pracowników

 • ocena kompetencji
 • wyznaczanie celów globalnych
 • wyznaczanie celów krok po kroku
 • dobranie narzędzi i pomocy
 • ewaluacja postępów
 • wspólne określenie ścieżki rozwoju i pomysłu na siebie
 • monitorowanie wypalenia zawodowego

Przegląd trendów

 • Jak to robią inni?
 • Jak my to robimy?
14:45

Przerwa

15:00

Przegląd narzędzi badających poziom zmotywowania

 • Co i jak monitorować?
 • Skąd mam wiedzieć, że moja strategia jest skuteczna?
 • Analiza obłożenia i zadowolenia pracowników
 • Wyniki osiągane przez organizację
 • Poziom motywacji i absencje
15:45

Pytania uczestników

16:00

Zakończenie webinaru

Paulina Kwapisz
Trenerka i pasjonatka szeroko pojętego HR i Employer Brandingu.

Anita Piasecka
Trenerka i pasjonatka szeroko pojętego HR

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Główne zagadnienia:

 • skuteczne sposoby i narzędzia do motywowania w biznesie
 • tworzenie efektywnego środowiska pracy i dbanie o well-being (swój i innych)
 • budowanie od podstaw zadowolenie kandydatów i pracowników
 • psychologiczne mechanizmy motywacji
 • funkcjonowanie osób w organizacji

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest osobom, które:

 • prowadzą działalność i chciałaby lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania pracowników w organizacji,
 • pracownikom poszczególnych działów,
 • menedżerom marketingu, którzy chcą lepiej wspierać i zarządzać działaniami swojego zespołu lub agencji,
 • osobom poszukującym zatrudnienia w obszarze HR,
 • freelancerom, którzy chcą uporządkować wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i dokonać wymiany wiedzy.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zofia Bernat

Junior Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 575 300 528
e-mail: z.bernat@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zmotywowany pracownik to szczęśliwy pracownik - sposoby motywacji w miejscu pracy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1195 zł + 23% VAT do 23.09.2022 r.

  2. 1395 zł + 23% VAT po 23.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zmotywowany pracownik to szczęśliwy pracownik - sposoby motywacji w miejscu pracy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paulina Kwapisz

Paulina Kwapisz

Trenerka i pasjonatka szeroko pojętego HR i Employer Brandingu.

Anita Piasecka

Anita Piasecka

Trenerka i pasjonatka szeroko pojętego HR.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij