Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

Grupa tematyczna: Banki, Instytucje Finansowe

Tagi: CRDV/CRRII | Rekomendacja Z | ESG | Prawo bankowe

Data: 07.06.2021r.

Cena:
995 zł/os. > 21.04-14.05.2021
1395 zł/os. > 15.05-07.06.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Przegląd kluczowych zmian związanych z wejściem w życie pakietu CRR II/CRD V

 • Nowelizacja Prawa bankowego - nowe obowiązki sprawozdawczo-informacyjne i uprawnienia KNF
10:45

Przerwa

11:00

Podsumowanie zmian wprowadzonych przez Rekomendację Z

 • Ocena odpowiedniości członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub osoby pełniącej kluczowe funkcje
 • Polityka zarządzania konfliktami interesów
 • Ocena wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania bankiem

Justyna Walas-Ryba,
Certyfikowany Compliance Officer

12:30

Przerwa

12:45

Współpraca działu zarządzania ryzykiem, compliance i audytu z Radą Nadzorczą i członkami Zarządu

 • Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w bankach – jak usprawnić efektywność? Najbardziej wrażliwe obszary

Karol Rajewski,
Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

13:45

Przerwa

14:30

ESG a compliance - na co powinniśmy być gotowi

 • Rola ryzyka ESG w nadzorze wewnętrznym
 • Praktyczny wpływ Rozporządzenia SFDR na politykę informacyjną i zarządzanie ryzykiem

Paweł Dudojc,
Kancelaria PwC Legal

15:30

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W najbliższym czasie sektor finansowy czeka wiele wyzwań, związanych z wejściem w życie regulacji, które w znaczący sposób zmieniają dotychczasowe metody działania w obszarze nadzoru, zarządania zgodnością oraz ryzykiem i będa miały ogromny wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych w nadchodzących miesiącach. W trakcie warsztatów uznani Eksperci posiadający praktyczne doświadczenie, zdobyte m.in. w organach nadzoru, przekażą Państwu wiedzę w zakresie najważniejszych zmian, wprowadzonych przez pakiet CRR II / CRD V, nowelizację Prawa bankowego oraz Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. Poruszony zostanie również temat problematyki ryzyka ESG w kontekście funkcjonowania systemu compliance w branży finansowej oraz sposóbów na usprawnienie działania systemu kontroli wewnętrznej.

Główne zagadnienia:

 • Przegląd kluczowych zmian związanych z wejściem w życie pakietu CRR II/CRD V
 • Nowelizacja Prawa bankowego - nowe obowiązki sprawozdawczo-informacyjne i uprawnienia KNF
 • Podsumowanie zmian wprowadzonych przez Rekomendację Z
 • Współpraca działu zarządzania ryzykiem, compliance i audytu z Radą Nadzorczą i członkami Zarządu
 • Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w bankach – jak usprawnić efektywność? Najbardziej wrażliwe obszary
 • Zarządzarze ryzykiem ESG w obrębie systemu compliance

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych, odpowiedzialnych za kontrole, audyt wewnętrzny, zarządzanie zgodnością, monitorowanie ryzyka jak też wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie, przede wszystkim pracowników działów:

 • Zarządzania ryzykiem
 • Audytu
 • Compliance
 • Kontrolingu
 • Ryzyka operacyjnego
 • Nadzoru

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 14.05.2021 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 14.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

Counsel, Kancelaria PwC Legal

Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

Certyfikowany Compliance Officer

Karol Rajewski

Karol Rajewski

Partner, Radca prawny, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij