Sztuka wystąpień publicznych - V Edycja

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 24-25.06.2020r.

Cena:
1895 zł/os. > 04.06-25.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

BLOK I

Co chcesz osiągnąć?

 • Ty czyli KTO, krótko o sobie
 • DLACZEGO chcesz zabierać głos?
 • DLACZEGO wystąpienie publicznie wywołują taki lęk?
 • paradoksalnie… mniej znaczy więcej
 • nie bądź statystyczną… cechą
 • czas z tym skończyć, czyli 3 proste techniki, aby zacząć

PRZEMAWIANIE BEZ TAJEMNIC, czyli obalamy mity

 • odpowiedni STAN czyli siła NASTAWIENIA
 • najskuteczniejsza reguła na tremę
 • sekret dobrego przekazu
 • 7 przykazań skutecznego wystąpienia
 • generalnie to prostsze niż myślisz…

Rola komunikacji

 • zapomnij o sobie
 • rola emocji i jak je wywoływać: mów do serc, poruszaj ludzi
 • rzeźbienie językiem, czyli słowem na bogato
 • mowa ciała, czy ciałem mowa?
 • o czym chcesz mówić i do kogo będziesz mówić?
 • 7 sposobów na jeszcze lepszą prezentację
12:30

Przerwa

13:00

BLOK II

FORMA ma znaczenie

 • mózg nie lubi nudy!
 • przekaz niewerbalny
 • gospodarowanie sceny
 • nigdy więcej YYYyyyyy
 • praca z głosem

Projektowanie wystąpienia

 1. Przyciągające rozpoczęcie
  • wstęp, czyli postaw tezę, zaproś do słuchania i oddziałuj na zmysły
  • zapytaj, zacytuj, wylicz, rozbaw, opowiedz, zobrazuj
  • główna myśl/teza
  • problem vs rozwiązanie
  • kontakt z publiką od pierwszej chwili
 2. Treść, czyli samo sedno
  • Jaki problem rozwiązujesz?
  • Co zyskam, a co stracę?
  • zapytaj sześciolatka
  • wartości w działaniu
 3. Wsparcie treści, czyli idealna forma komunikacji
  • storytelling, użyj historii, wprowadź bohatera, aby pobudzić emocje i przykuć uwagę
  • zobrazowanie tezy i wsparcie puenty
  • koncepty przekazu, 2,3 maksymalnie 5, nie więcej
 4. Porywające zakończenie 
  • wzbudzenie emocji
  • skłonienie do refleksji i działania

Czas na Ciebie i Twój Biznes

 • Indywidualna praca nad prezentacją biznesową
15:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Blok III

Tylko Praktyka czyni mistrza

 • Inspiracja?
 • Edukacja?
 • Informowanie?
 • zachęta do działania
 • wystąpienia uczestników część I

Przemawianie w konkretnym celu

 • zasada 3XJak
 • słuchamy, oglądamy, omawiamy i poznajemy swoje mocne strony eliminując słabości
 • praktyczne wskazówki od trenera
 • weryfikacja struktury
 • wzmocnienie storytellingu
 • podsumowanie najważniejszych zagadnień i technik prezentacyjnych
12:30

Przerwa

13:00

BLOK IV

Zróbmy to jeszcze raz, skuteczniej i z lekkością

 • wystąpienia uczestników i maksymalne skupienie na celu, część II
15:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zdobycie prostych, praktycznych i skutecznych umiejętności, które pomogą Tobie efektywnie i profesjonalnie przedstawić nie tylko ofertę firmy, ale też z energią i śmiałością zabierać głos podczas spotkań biznesowych, konferencji branżowych, firmowych eventów, webinariów czy po prostu podczas spotkań wewnętrznych w Twojej firmie.

Korzyści dla uczestników:

 • Najbardziej praktyczny warsztat wystąpień na polskim rynku
 • Indywidualne podejście do każdego z uczestników
 • Szlifowanie mocnych cech mówcy i maksymalna eliminacja słaby stron
 • Wzmocnienie pewności siebie
 • Nabycie umiejętności panowania nad emocjami
 • Sprawdzenie się w stresujących sytuacjach i nauka jak sobie w nich radzić
 • Poznanie prostego modelu przygotowania prezentacji i sposoby jej wygłoszenia
 • Nauka lekkich i interesujących sposobów przemawiania i dzielenie się swoimi ideami
 • Przećwiczenie jak operować słowem przed kamerą, aby osiągać założony cel
 • Otrzymanie konkretnych wskazówek co i jak poprawić, aby być skuteczniejszym
 • Sprawdzenie wszystkiego w praktyce wychodząc wielokrotnie na scenę

Do osiągnięcia celu wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej w oparciu o:

 • praktyczne podejście do zagadnienia, bez zbędnej teorii
 • maksymalnie uproszczenie i przekazanie wielu cennych, bezpośrednich wskazówek od prowadzącego
 • wykorzystanie kamery, aby lepiej poznać siebie i swoje mocne strony jako mówcy
 • style komunikacyjne, które pozwolą skuteczniej kierować przekaz do publiczności
 • metodologia budowania historii

Grupa docelowa:

Dedykowane managerom i specjalistom, którzy na co dzień prowadzą prezentacje biznesowe, bezpośrednie rozmowy z klientami, występują podczas konferencji branżowych, prowadzą zebrania i szkolenia dla swoich pracowników lub klientów. Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się jak skutecznie przemawiać publicznie, lekko i skutecznie.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.06.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.06.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sztuka wystąpień publicznych - V Edycja „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 3.06.2020 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 3.06.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sztuka wystąpień publicznych - V Edycja (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.06.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.06.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Jan Paweł Tomaszewski

Jan Paweł Tomaszewski

trener wystąpień publicznych

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij