Systemy motywacyjne dla Pokolenia Y – skuteczne strategie rekrutowania, motywowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, HR i Kadry, Doradztwo

Data: 29-30.06.2020r.

Cena:
1595 zł/os. > 16.06-30.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Blok szkoleniowy I

Pokolenie Y, już nie takie TAJEMNICZE

 • Skąd się biorą Mity o Pokoleniu Y i jak warto nimi zarządzać w organizacji
 • Dane, informacje, wiedza i zrozumienie , czyli Pokolenie Y w cyfrach i badaniach
 • Jak Pokolenie Y chce być motywowane i czego oczekuje od szefa i działu HR?

Wiedza o Pokoleniu Y kluczem do realizacji optymalnych strategii działania

11:30

Przerwa

12:00

Blok szkoleniowy II

Misje, Wizje, Iluzje i Halucynacje Pokolenia Y oraz Pokolenia X

 • Kto jest temu wszystkiemu winien? Jak X wychowali Y? Dlaczego Y są „roszczeniowe”?

Każdym zachowaniem człowieka kieruje jakaś wartość

 • Jakimi wartościami kieruje się w podejmowaniu decyzji i działaniach Pokolenie Y?
 • Jak kluczowe wartości dla Pokolenia Y wpływają na dobór strategii motywowania ich w organizacji?
 • Różnice w stylu komunikowania się Pokoleń BB, X, Y, Z szansą czy zagrożenie dla organizacji
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Blok szkoleniowy III

Dla jakiego szefa Pokolenie Y będzie pracowało z pełnym zaangażowaniem?

 • Źródła motywacji wewnętrznej człowieka. Czym jest zaangażowanie? Jak je uruchamiać?
 • Jak motywować Pokolenie Y i dlaczego zarządzania mocnymi stronami ma sens?
 • Jak budować efektywne systemy motywacyjne dla Pokolenia Y

Dlaczego udzielanie informacji zwrotnych Pokoleniu Y jest ważne?

 • Jak Pokolenie X i Y udziela i przyjmuje informacje zwrotne?
11:00

Przerwa

11:30

Blok szkoleniowy IV

Strategie działania, które się sprawdzają w praktyce

 • Najlepsze praktyki w motywowaniu Pokolenia Y. Czym jest Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce
 • Dlaczego warto budować zespół wielopokoleniowy na mocnych stronach?

Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam…

 • Co zrobić w motywowaniu jak już NIC nie działa?
13:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel warsztatu:

Zdobycie wiedzy w obszarze poznania i zrozumienia specyfiki działania i funkcjonowania Pokolenia Y na rynku pracy, w organizacjach i w zespołach wielopokoleniowych. Pokażemy także skuteczne strategie rekrutowania i motywowania Pokolenia Y.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • Jak warto rozumieć zjawiska związane ze specyfiką Pokolenia Y
 • Czym jest wiedza o Pokoleniu Y i jak warto ją stosować w praktyce
 • Co jest najważniejsze dla Pokolenia Y w budowaniu relacji i komunikacji
 • Jak warto rekrutować Pokolenie Y oraz zarządzać zespołami wielopokoleniowymi
 • Czym jest dyscyplina Zarządzania Sobą w oparciu o samoświadomość i refleksję osobistą

Na szkoleniu przećwiczysz:

 • Style działania i komunikowania, które sprawdzają się w pracy z Pokoleniem Y
 • Określisz swoje głębokie przekonania na temat Pokolenia Y
 • Nauczysz się języka motywowania Pokolenia Y
 • Zrozumiesz, dlaczego, niektóre „stare i sprawdzone” strategie działania, nie działają na Pokolenie Y

Grupa docelowa:

Szefowie działów HR, Biznes Partnerzy, Menedżerowie, Przedsiębiorcy współpracujący z Pokoleniem Y na rynku pracy i w organizacjach.

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.06.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.06.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Systemy motywacyjne dla Pokolenia Y – skuteczne strategie rekrutowania, motywowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 15.06.2020 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 15.06.2020 r.

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Systemy motywacyjne dla Pokolenia Y – skuteczne strategie rekrutowania, motywowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.06.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.06.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Renata Gut

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij