STORYTELLING – wyczaruj swój sukces niebanalną historią

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 19.08.2020r.

Cena:
1895 zł/os. > 30.07-19.08.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Storytelling – czym jest i dlaczego działa

 • Skąd wziął się storytelling
  • Siła storytellingu, a nauka o budowie mózgu
  • Budzenie emocji, a strorytelling
 • Koń Trojański w opowieści

Struktury opowieści

 • Struktura storytellingowa PIXARA
  • Łuk narracyjny―rozróżnienie początku, środka i końca
  • Sprzedażowa struktura storytellingowa
 • Identyfikacja słuchacza z bohaterem historii
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Storytellingowe techniki sprzedaży ideii i produktów

 • Skąd brać dobre historie sprzedażowe
  • Historia o grzechu zaniedbani
  • Odpowiadanie na pytania historiami
  • Uprzedzanie obiekcji jako element historii
  • Komunikowanie wizji
  • Biznesowe gawędy o rezultatach i konwersacyjny product placement
 • Główne typy historii, które sprzedają
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Jak opowiadać historie, by angażowały słuchacza

 • Narracyjny plan opowieści perswazyjnej / sprzedażowej
  • Zarządzanie emocjami słuchaczy
  • Planowanie pierwszego i ostatniego zdania
  • Improwizowane opowiadanie
 • Technika „mowy sprawczej“
  • Praca głosem, tempo, pauza, inne techniki retoryczne
  • Wielokrotne opowiadanie i spontaniczne edytowanie historii
 • Model VAKS
15:00

Przerwa na lunch

15:15

Praktyczny trening wykorzystania opowieści w prezentacji i sprzedaży

 • Prezentacja wcześniej przygotowanych historii
  • Feedback trenerski i grupy
 • Nagrania video wystąpień uczestników szkolenia (opcja)
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Celem szkolenia jest

Zdobycie umiejętności tworzenia i opowiadania angażujących i niebanalnych historii w procesie sprzedaży, jak również w wystąpieniach publicznych.

Na szkoleniu nauczysz się

 • Jak budować narrację swojej wypowiedzi opartą na historii
 • Uniwersalnych struktur opowieści wykorzystywanych np. przez wytwórnię Pixar
 • Opowiadać ciekawie z wykorzystaniem narzędzi retorycznych
 • Jak przekonać innych do swojego pomysłu lub produktu za pomocą ciekawej historii

Na szkoleniu przećwiczysz

 • Budowanie inspirujących historii
 • Opowiadanie własnej historii
 • Swoja mowę ciała podczas opowiadania swojej historii

Na szkoleniu otrzymasz

 • Sprawdzone modele do budowania własnej historii
 • Dużą dawkę praktycznej wiedzy
 • Jasne instrukcje jak tworzyć historie
 • Listę dobrych praktyk tworzenia ciekawych historii

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie zasad działania storytellingu
 • Poznanie struktur budowania historii sprzedażowych
 • Nabycie umiejętności budowania angażujących historii
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania niebanalnych historii w swoim procesie sprzedaży lub podczas Wystąpień Publicznych
 • Zwiększenie umiejętności budowania zaufania dzięki opowiadaniu autentycznych historii
 • Nabycie umiejętności opowiadania historii w sposób angażujący i budzący emocje u słuchacza

Profil uczestnika

 • Liderzy, Menedżerowie
 • Handlowcy, Doradcy Klienta
 • Specjaliści ds. Marketingu
 • Osoby występujące publicznie

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.07.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.07.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Storytelling – wyczaruj swój sukces niebanalną historią „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 29.07.2020 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 29.07.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.08.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Storytelling – wyczaruj swój sukces niebanalną historią (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.07.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.07.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Łukasz Fiuczyński

Łukasz Fiuczyński

Trener sprzedaży i wystąpień publicznych

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij