Raportowanie FATCA i CRS - otoczenie prawne, praktyczne wyzwania i procedury należytej staranności

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, TFI

Tagi: EUROFATCA | CRS | FATCA | CESOP

Data: 15-16.04.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 13.03-15.04.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Nowe obowiązki raportowe dla celów podatkowych (nowe Dyrektywy Unii Europejskiej oraz nowelizacja CRS)

 • Wprowadzenie klauzuli antyabuzywnej do regulacji FATCA/CRS
 • Zmiana definicji aktywów finansowych zawartej w ustawie CRS 
 • Wdrożenie dyrektyw DAC7 i DAC8 - jakie zmiany czekają instytucje finansowe?

Dariusz Osada
Deloitte

10:15

Przerwa

10:30

Przygotowanie do kontroli w zakresie FATCA/CRS

 • Jak przygotować instytucję do kontroli?
 • Przechowywanie niezbędnej dokumentacji – zakres czasowy i przepisy RODO
 • Na co zwracają uwagę organy kontrolujące?
 • Jak zminimalizować ryzyko negatywnych skutków kontroli?
 • Możliwe kary w przypadku wykrycia naruszeń podczas kontroli

Dominik Niewadzi
ALTO

Tobiasz Dolny
ALTO

11:45

Przerwa

12:00

Procedura należytej staranności w świetle przepisów FATCA/CRS

 • Procedura due diligence wobec nowych i istniejących rachunków podmiotów
 • Okresowa weryfikacja i aktualizacja danych klienta w kontekście FATCA/CRS
 • Obowiązki Fundacji Rodzinnych, ASI oraz podmiotów „disregarded entities” na podstawie przepisów FATCA/CRS - wskazane środki należytej staranności podczas onboardingu 
 • Osoba kontrolująca vs. beneficjent rzeczywisty - różnice oraz działania, jakie powinny zostać podjęte przez instytucje finansowe w celu przeprowadzenia procedury należytej staranności

Dominika Bielecka
Żyglicka i Wspólnicy

13:15

Przerwa lunchowa

14:00

Sytuacje nadzwyczajne i problematyczne w raportowaniu FATCA/CRS

 • Problematyka braku numeru TIN - postępowanie w sytuacji braku numeru TIN w w procesie raportowania FATCA/CRS oraz wytyczne IRS notice dotyczące zgłaszania kont bez ważnych numerów TIN
 • Procedury blokowania rachunków - kiedy dokonać blokady rachunków i jakie są niezbędne działania mające na celu odblokowanie rachunku klienta?
 • Wyzwania związane z okresem przejściowym - jakie podmioty są objęte okresem przejściowym, co powinny zawierać oświadczenia oraz jakie są konsekwencje niedostosowania się klientów do obowiązujących przepisów w okresie przejściowym?

Tomasz Rzepa
TwentyTwenty Tax & Legal

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Rodzaje rachunków i statusy podmiotów zobowiązanych do ustalania rezydencji podatkowej i raportowania zgodnie z FATCA/CRS

 • Statusy na gruncie FATCA/CRS - wprowadzenie
 • Rodzaje statusów, w tym: instytucja finansowa, aktywny NFE, pasywny NFE, inne
 • Praktyczne problemy z ustaleniem statusu: działalność finansowa?
 • Rodzaje rachunków na gruncie FATCA/CRS, w tym nowe i istniejące rachunki, rachunku o wysokiej i niskiej wartości
 • Zasady postępowania wobec rachunków nieudokumentowanych
 • Wątpliwości dotyczące rezydencji podatkowej

Patryk Budkowski
PwC

10:30

Przerwa

10:45

Najlepsze praktyki w tworzeniu raportów FATCA/CRS wraz z analizą możliwych błędów w formularzach

 • Proces pozyskiwania i przesyłania niezbędnych danych do raportu FATCA/CRS
 • Best practices w tworzeniu prawidłowych raportów FATCA/CRS
 • Najczęściej popełniane błędy w formularzach FATCA/CRS 
 • Praktyczne wskazówki jak skorygować ewentualne błędy

Marcin Czapiewski
BNY Mellon

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Raportowanie płatności transgranicznych zgodnie z CESOP

 • Centralny Elektroniczny System Informacji o Płatnościach (CESOP) - kluczowe informacje 
 • Jakie podmioty zostaną zobowiązane do raportowania informacji o wybranych transakcjach transgranicznych do CESOP?
 • Jak zidentyfikować transakcje wymagające zaraportowania do CESOP?
 • Złożenie pierwszego raportu do 30 kwietnia 2024 r. - jak się do tego przygotować?

Mikołaj Jaworowski
PwC

14:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych raportowaniu FATCA/CRS, gdzie skupimy się na kluczowych aspektach nowych dyrektyw Unii Europejskiej, takich jak DAC7 i DAC8, oraz nadchodzącej nowelizacji ustawy FATCA/CRS. To wydarzenie nie tylko pozwoli zrozumieć wprowadzone zmiany, ale także przygotuje do kontroli związanej z FATCA/CRS. Podczas warsztatów omówimy również procedury należytej staranności, rodzaje rachunków i podmiotów objętych obowiązkiem raportowania zgodnie z FATCA/CRS. Opowiemy o sytuacjach nadzwyczajnych i problematycznych w raportowaniu FATCA/CRS skupiając się na problematyce braku numeru TIN, blokowaniu rachunków oraz ustalaniu statusu podmiotów w okresie przejściowym. Przedstawimy również najlepsze praktyki w tworzeniu raportów FATCA/CRS, z analizą możliwych błędów w formularzach. Warsztaty zakończymy prelekcją poświęconą raportowaniu płatności transgranicznych zgodnie z CESOP.

Główne zagadnienia:

 • Nowe obowiązki raportowe dla celów podatkowych (nowe Dyrektywy Unii Europejskiej oraz nowelizacja CRS)
 • Przygotowanie do kontroli w zakresie FATCA/CRS
 • Procedura należytej staranności w świetle przepisów FATCA/CRS
 • Rodzaje rachunków i statusy podmiotów zobowiązanych do ustalania rezydencji podatkowej i raportowania zgodnie z FATCA/CRS
 • Sytuacje nadzwyczajne i problematyczne w raportowaniu FATCA/CRS
 • Najlepsze praktyki w tworzeniu raportów FATCA/CRS wraz z analizą możliwych błędów w formularzach
 • Raportowanie płatności transgranicznych zgodnie z CESOP

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do pracowników banków, domów maklerskich, TFI oraz towarzystw ubezpieczeniowych. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Finansowych
 • Podatkowych
 • Bankowości
 • Compliance
 • Prawnych
 • Księgowych
 • Operacyjnych
 • Kontrolingu
 • Nadzoru

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Raportowanie FATCA i CRS - otoczenie prawne, praktyczne wyzwania i procedury należytej staranności „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 21.02.2024 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 12.03.2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 12.03.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.04.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Raportowanie FATCA i CRS - otoczenie prawne, praktyczne wyzwania i procedury należytej staranności (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij