Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: KNF | tfi | depozytariusz | ustawa o ofercie publicznej | MiFID II | fundusze inwestycyjne

Data: 01-02.06.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 30.04-02.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Wpływ na praktykę obrotu znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

 • Nowe wymogi dla Zarządów i Rad Nadzorczych TFI; nadzór KNF
 • Specyfika i rola agenta emisji w kontekście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - dostosowanie zapisów w procedurach wewnętrznych do nowej ustawy
Grzegorz Boguski

Grzegorz Boguski

Adwokat, Counsel, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Najczęstsze problemy w relacjach z KNF - case study

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
13:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu

 • Jak zachować należytą staranność wobec uczestników funduszu z punktu widzenia TFI
 • Obowiązki informacyjne TFI wobec KNF
 • Zmiany proponowane przez KNF w zakresie zasad współpracy między TFI, depozytariuszami i klientami
 • Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Analiza stanowisk KNF - odpowiedzialność TFI i depozytariuszy

 • Podsumowanie komunikatów UKNF z 2019 roku
 • Odpowiedzialność administracyjna na linii depozytariusz - KNF
 • Zalecenia ESMA i zalecenia krajowe - podsumowanie
 • Zbiór dobrych praktyk dla depozytariuszy
 • Nowe obowiązki informacyjne
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
13:00

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz?
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie, podczas którego uznani Eksperci omówią wszystkie najważniejsze zmiany prawne i przedstawią Uczestnikom ich praktyczny wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy. Poruszą m.in takie tematy jak: wpływ znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej na praktykę obrotu oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenie działalności przez TFI, a także w syntetyczny sposób przedstawią analizy stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy.

Co zyskasz?
Wiedzę w zakresie

 • Odpowiedzialności TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu
 • Stanowisk KNF związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy
 • Nowych wymogów dla Zarządów i Rad Nadzorczych TFI
 • Nowych wymagań dla TFI w kontekście ich obowiązków informacyjnych względem depozytariusza

Techniczne szczegóły szkolenia
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Grzegorz Boguski

Grzegorz Boguski

Associate, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij