Najnowsze zmiany i wyzwania na rynku energii

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: rynek bilansujący | rynek mocy | XBID | SICD | REMIT | MIFID2

Data: 03-04.06.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 15.05-03.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników na platformę szkoleniową

9:30

Regulacyjna strona hurtowego rynku energii

 • REMIT, MIFID 2, MAR
Michał Motylewski

Michał Motylewski

Managing Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Dentons
11:00

Przerwa

11:30

Mitygacja ryzyka na Rynku Mocy – Rynek Wtórny

 • Podsumowanie dotychczasowych aukcji mocy
 • Zasady zgłaszania i weryfikacji transakcji w ramach obrotu wtórnego
 • Monitorowanie realizacji umów mocowych (FKM, OKM, raporty inwestycyjne)
Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Kierownik wydziału ds. procesów rynku mocy w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. 
13:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników na platformę szkoleniową

9:30

Zmiany w zakresie rynku bilansującego - struktura, usługi, kontraktacja

 • Nowe zasady rozliczeń na rynku bilansującym
 • Integracja z europejskimi platformami wymiany energii bilansującej
 • Alokacja kosztów funkcjonowania rynku bilansującego
Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW
Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

LL.M. Partner, Adwokat, Kancelaria HWW
11:00

Przerwa na lunch

11:30

Nowe wymagania dotyczące kodeksów sieciowych

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate, Kancelaria SSW
13:00

Zakończenie konferencji

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz?

Na naszej konferencji grono ekspertów podzieli się wiedzą i postara się wyjaśnić najbardziej problematyczne obszary związane ze zmianami na rynku energii. Poruszone zostaną najważniejsze i budzące najwięcej wątpliwości kwestie związane z regulacyjną stroną rynku hurtowego, opowiemy o zmianach na rynku bilansującym i uruchomieniu wtórnego rynku mocy. Przedstawimy najnowsze trendy rynkowe. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Co zyskasz?

Wiedzę w zakresie

 • Zmian na rynku bilansującym
 • Regulacyjnej strony hurtowego rynku energii
 • Uruchomienia wtórnego rynku mocy
 • Nowych wymagań w kontekście kodeksów sieciowych

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Najnowsze zmiany i wyzwania na rynku energii „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Najnowsze zmiany i wyzwania na rynku energii (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Michał Motylewski

Michał Motylewski

Managing Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Dentons

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate, Kancelaria Bird & Bird

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Kierownik wydziału ds. procesów rynku mocy w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. 

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW

Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

LL.M. Partner, Adwokat, Kancelaria HWW

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij