Kodeks prawa pracy 2021- przegląd aktualnych i planowanych regulacji prawnych

Grupa tematyczna: HR i Kadry, Prawo

Tagi: kodeks pracy | praca zdalna | prawo pracy

Data: 14.09.2021r.

Cena:
495 zł/os. > 21.08-14.09.2021

Program

Webinar
8:45

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie

Blok I

Nowa definicja pracownika i wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców

 • Przesłanki kwalifikacji osoby świadczącej pracę jako pracownika;
 • Skutki szerszej definicji pracownika dla zatrudniających i zatrudnionych pod kątem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Uprawnienia pracownicze dla nowej grupy
 • Urlop dla przedsiębiorcy – zakres podmiotowy i zasady korzystania
 • Ryzyka prawne związane z nową definicją pracownika.

Blok II

Praca zdalna w Kodeksie Pracy

 • Praca zdalna w zakładowych źródłach prawa pracy;
 • Okazjonalna praca zdalna;
 • Warunki świadczenia pracy zdalnej – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • Zasady rekompensaty kosztów związanych z pracą zdalną;
 • BHP;
 • Ochrona praw pracownika w zakresie home office
10:45

Przerwa

11:00

Blok III

Kontrola trzeźwości pracowników

 • Warunki kontroli trzeźwości według projektowanych przepisów – zakres podmiotowy, podstawy i przesłanki badania;
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z podejrzeniem nietrzeźwości;
 • Odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia obowiązku trzeźwości;
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z badaniem trzeźwości;
 • Dopuszczalność kontroli na podstawie dotychczasowych przepisów;

Blok IV

Zmiany planowane lub zapowiedziane w dalszym horyzoncie czasowym

12:15

Zakończenie

Piotr Wielgosz,
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Agata Majewska,
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie obowiązujących i planowanych zmian w prawie pracy. Eksperci omówią najważniejsze kwestie prawne związane ze zmianami, z którymi obecnie się mierzymy i pokażą jak należy dostosować działania do planowanych zmian.

Grupa docelowa
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników działu HR, rekrutacji, kadr i płac, prawnego oraz osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy.

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. to jedna z największych kancelarii działających na rynku południowej Polski. Świadczy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Swoją działalność kancelaria rozpoczęła w 2002 roku w Katowicach.
Dziś tworzy ją prawie 50 doświadczonych specjalistów: adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników. 18 lat na rynku to 3 500 Klientów, dla których kancelaria prowadziła i prowadzi nadal stałą obsługę prawną oraz doradztwo przy wybranych projektach. Od początku swego istnienia Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym. Wysoka jakość świadczonych usług to suma doświadczenia, potencjału intelektualnego, zaangażowania i kreatywności całego zespołu. To także efekt dbałości o jakość relacji oraz zrozumienie istoty działalności biznesowej Klientów. Znajomość współczesnych potrzeb biznesu wraz z doskonałą orientacją w obowiązujących trendach, pozwalają tworzyć rozwiązania prawne dopasowane do konkretnych sektorów rynku i wymagań Klientów.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Marusińska

Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 535 900 926
e-mail: w.marusinska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kodeks prawa pracy 2021- przegląd aktualnych i planowanych regulacji prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 20.08.2021 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 20.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kodeks prawa pracy 2021- przegląd aktualnych i planowanych regulacji prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Adwokat, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Agata Majewska

Agata Majewska

Radca prawny, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij