Ceny transferowe - dokumentacja, raportowanie i kontrole w świetle najnowszych zmian prawnych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Finanse

Tagi: Ceny transferowe | raportowanie TP-R | Analiza porównawcza | Wycena TP | Dokumentacja TP

Data: 15-16.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 16.05-16.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników na platformę szkoleniową

9:15

Zmiany ogólne w cenach transferowych od 2019 r.

 • Zmiana definicji podmiotów powiązanych (pojęcie „znaczącego wpływu”, krąg podmiotów powiązanych, „fikcje” powiązań)
 • Możliwość recharakteryzacji transakcji przez organ
 • Korekta cen transferowych – warunki oraz konsekwencje stosowania
 • Aktualizacja i omówienie metod wyceny transferu
 • Informacja o cenach transferowych TP-R – omówienia formularza, wyjaśnienie kluczowych wątpliwości
 • Nowe sankcje za nieprawidłowości w cenach transferowych
Szymon Jordan

Szymon Jordan

Partner, Tax advisor, TLA Kancelaria
Remigiusz Markiel

Remigiusz Markiel

Manager, Doradca Podatkowy, TLA Kancelaria
11:30

Przerwa

11:45

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r.

 • Nowe kryteria ustalania obowiązków dokumentacyjnych (zakres przedmiotowy, progi transakcyjne, pojęcie wartości transakcji)
 • Uproszczenia „safe harbours” dla pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej
 • Nowy katalog wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji
 • Aktualizacja elementów dokumentacji (local file, master file, analizy cen transferowych)
 • Nowe terminy w zakresie cen transferowych
 • Zmiany w oświadczeniach dotyczących sporządzenia lokalnej dokumentacji oraz rynkowości stosowanych cen transferowych
Szymon Jordan

Szymon Jordan

Partner, Tax advisor, TLA Kancelaria
Remigiusz Markiel

Remigiusz Markiel

Manager, Doradca Podatkowy, TLA Kancelaria
13:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników na platformę szkoleniową

9:30

Rozszerzenie odpowiedzialności zarządu w Grupie Kapitałowej

 • Zmiany dot. obowiązkowych oświadczeń zarządu
 • Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób zarządzających
Bartosz Kubista

Bartosz Kubista

GLC
11:00

Przerwa

11:30

Kontrole w zakresie cen transferowych. Podejście organów kontrolujących do oceny dokumentacji.

 • Nowy system sankcji karnych w przypadku niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych
 • Reklasyfikacja i recharakteryzacja zawieranych transakcji- nowe uprawnienia organów podatkowych
 • Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych- ustalanie progu transakcji
Piotr Siwiecki

Piotr Siwiecki

Senior Manager, ALTO Tax Sp. z o.o.
13:00

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz?
Na naszym warsztacie grono Ekspertów pochyli się nad najbardziej problematycznymi zagadnieniami wynikającymi z nowelizacji przepisów takimi jak raportowanie TP-R, sporządzanie dokumentacji TP, przygotowanie analiz porównawczych czy rozszerzenia zakresu odpowiedzialności członków zarządu Grupy Kapitałowej. Powiedzą również jak przygotować się do kontroli organów skarbowych oraz pokażą w jaki sposób uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania wybranego modelu podczas sporządzania wyceny dla cen transferowych.
Co zyskasz?
Wiedzę w zakresie

 • Przygotowania dokumentacji i analiz wg nowych przepisów, sporządzenia analizy zgodności
 • Nowych sankcji za nieprawidłowości w cenach transferowych
 • Rozszerzenia odpowiedzialności zarządu w Grupie Kapitałowej
 • Nowych kryteriów ustalania obowiązków dokumentacyjnych
 • Nowych terminów w zakresie cen transferowych

Techniczne szczegóły szkolenia
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat. Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ceny transferowe - dokumentacja, raportowanie i kontrole w świetle najnowszych zmian prawnych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ceny transferowe - dokumentacja, raportowanie i kontrole w świetle najnowszych zmian prawnych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Bartosz Kubista

Bartosz Kubista

GLC

Szymon Jordan

Szymon Jordan

Partner, Tax advisor, TLA Kancelaria

Remigiusz Markiel

Remigiusz Markiel

Manager, Doradca Podatkowy, TLA Kancelaria

Piotr Siwiecki

Piotr Siwiecki

Senior Manager, ALTO Tax Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij