Akademia Przywódcy 2.0 - Przywództwo i Liderstwo we współczesnych czasach. Postaw na Talenty i Mocne Strony w zarządzaniu sobą i innymi

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, HR i Kadry

Data: 16-17.06.2021r.

Cena:
1495 zł/os. > 02.06-17.06.2021

Program

DZIEŃ I
Postaw na Talenty i Mocne Strony w zarządzaniu sobą i innymi.
8:00

Logowanie na platformę

8:15

Rozpoczęcie szkolenia

BLOK I PRZYWÓDZTWO WE WSPÓŁCZESNYCH CZASACH.

 • Otoczenie i DNA Lidera XXI wieku – kim jest ta postać i co jest dla niej najważniejsze? Jakie ma głębokie założenia i jakimi paradygmatami kieruje się w zarządzaniu sobą
  i innymi oraz zespołem. Integracja wiedzy z koncepcją LIDERA w organizacji Leroy Merlin
 • Talenty. DLACZEGO WARTO stawiać w organizacji na Talenty i Mocne Strony?
  • Każdy z nas jest inny i jak z tego faktu czerpać korzyści w organizacji?
  • Czym jest talent? Teoria Instytutu Gallupa.
  • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
  • Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
  • Jak dzięki tej wiedzy uzyskiwać efektywność biznesową w organizacji.
11:00

Przerwa

BLOK II OMÓWIENIE WYNIKÓW TESTU GALLUPA

 • Talenty indywidualne a bycie Liderem w organizacji.
  • Diagnoza Talentów – interpretacja wyników, rozumienie definicji.
  • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
  • Czym jest mocna strona?
  • Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim?
  • Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
  • Jak postrzegam swoje talenty w praktyce?
 • Diagnoza swoich osobistych cech jako LIDERA
 • Określenie swoich ról i obszarów Liderstwa
13:00

Przerwa

BLOK III DIAGNOZA NAWYKÓW OSOBISTYCH, KTÓRE W OKRESIE ZMIANY ZADECYDUJĄ O MOIM SUKCESIE.

 • Jakie nawyki są moją najsilniejszą stroną? Co decydowanie warto zmienić?
 • Rola Autorytetów zewnętrznych w procesie zmiany.
 • Zbudowanie plany rozwoju osobistego w okresie zmiany.
 • Jak zarządzać INNYMI w zmianie. Cykle zmiany.
 • Stworzenie Planu Rozwoju Osobistego w obszarze „stawania się” liderem
  w działaniu
 • Jak zarządzać sobą i innymi w kształtowaniu postaw proprzedsiębiorczych?
16:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ II
Przywództwo i Liderstwo we współczesnych czasach.
8:00

Logowanie na platformę

8:15

Rozpoczęcie szkolenia

BLOK I BYCIE LIDEREM WEDŁUG ISTYTUTU GALLUPA

 • Definicja Lidera według Gallupa.
 • Definicje 4 kompetencji lidera: Trust, Compassion, Stability i Hope.
 • Kim są „CISI LIDERZY” w organizacji i jak ich identyfikować?
 • Jakie cechy Lidera gwarantują, to, że ludzie za nim podążają?
 • Za kim warto podążać i dlaczego? Za kim nie warto podążać?
 • Jak inni poznają, że jestem liderem?
11:00

Przerwa

BLOK II ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W ŻYCIU LIDERA

 • Lider postawa, rola, tożsamość czy charakter?
 • Koncepcja Simona Sinka.
 • Koncepcja Brene Brown – inteligencja emocjonalna w życiu lidera.
 • Budowanie zachowań LIDERA w nowym środowisku, a ocena INNYCH.
 • JAK ludzie się „ustawiają” wobec Lidera i dlaczego?
 • Lista modelowych zachowań Lidera i osoby, która przewodzi innym?
 • Plan budowania Liderstwa Osobistego opartego na Talentach Gallupa.
13:00

Przerwa

BLOK III NAJLEPSZE PRAKTYKI PRZYWÓDZTWA

 • Komunikacja oparta na wspólnym rozumieniu celów. Praca z udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej.
  • Budowanie Misji KOMUNIKACYJNEJ ZESPOŁU
  • Określenie dominujących wartości kluczowych dla efektywnej komunikacji
  • Na czym opiera się efektywna komunikacja?
  • Indywidualne style komunikowania i sztuka akceptacji innych.
  • Kiedy mówię, a ty nie słuchasz, czyli jak słuchać ze zrozumieniem.
  • Jak umocować wiedzę o samym sobie do budowania efektywnej komunikacji
   w zespole?
 • Asertywność w zachowaniach Lidera
 • Dlaczego MISTRZOSTWO, AUTONOMIA i POCZUCIE SENSU wygrywają, dając przewagę rynkową jednostce i organizacji? Jak działa w dniu codziennym organizacji strategia WHY?
 • Kłamstwa na temat pracy – Krytycznie myślący i działający lider
 • Koncepcja przywództwa wg. Johna C. Maxwella
16:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Szkolenie szczególnie kierowane jest do:

 • Każdej osoby, która podjęła decyzję bycia liderem i szuka narzędzi „stawania się liderem” w codziennym działaniu
 • Kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla
 • Dyrektorów i kierowników zarządzających zespołami
 • Osób z HR

Co to jest Liderowanie i Przywództwo?

 1. Przywództwo w zależności od sytuacji może oznaczać "dowodzenie z pierwszej linii"
  ale także " wycofanie się" do tylnych szeregów i pozwolenie dowodzić innym. Skuteczny lider i przywódca to taki, który umie ocenić sytuację, jest świadomy siebie i wie, kiedy zastosować odpowiednie zachowanie.
 2. Skuteczne Przywództwo to Przywództwo autentyczne ("Authenticode Leadership").
  Mądry przywódca zna siebie i swoje mocne i słabe strony, czuje się dobrze takim jakim jest i nie udaje nikogo innego. Jest spójny i ma jasno określony system wartości, który przekłada się na jego codzienne zachowanie. Jest transparentny dla swoich ludzi i przez to godny zaufania. Można na niego liczyć.
 3. Główną cechą skutecznego lidera i przywódcy jest rozwijanie i kształtowanie swoich podwładnych. Już nie tylko jednego następcy, ale całej nowej generacji następców.
  Lidera poznaje się po tym, ilu sukcesorów wykształcił w swoim otoczeniu. Mając wiedzę i doświadczenie, potrafi się nim dzielić i jest MISTRZEM, Autorytetem i Mentorem dla swoich ludzi.

Zasady kształtujące postawę LIDERA:

ZASADA 1 - Człowiek dorosły ma wpływ na swoje życie…

 • Definicja człowieka dorosłego. Jakie techniki budowania relacji i komunikacji warto stosować wśród ludzi dorosłych i dojrzałych? JAK rozpoznawać osobę dorosłą i dojrzałą w organizacji? Kiedy mogę na siebie liczyć? Komu warto ufać i dlaczego? Moje wzorce i nawyki budowania nowych relacji.

ZASADA 2 - ZAWSZE WARTO zaczynać z wizją końca. QUO VADIS – kariero?

 • Kiedy zmiana jest szansą, a kiedy zagrożeniem? Kto decyduje o mojej karierze? Sztuka rozróżniania obszarów: Na co mam wpływ? Na co nie mam wpływu? Dlaczego działanie w kręgach wpływu ma sens? Z kim warto ustalać i weryfikować cele osobiste? Mierniki osobistego sukcesu na ścieżce rozwoju osobistego i budowania kariery.

ZASADA 3 - Każdym zachowaniem człowieka kieruje jakaś wartość.

 • Jakie wartości osobiste i zespołowe warto reprezentować w warunkach zmiany? Czym jest pasja i skąd się bierze zaangażowanie? Jak nadawać sens działaniom, które według mnie, nie mają sensu? Jak komunikować zadowolenie i niezadowolenie? Jak kształtować obserwację bez osądu w nowym środowisku? Kiedy OCENA jest filtrem percepcji?

ZASADA 4 - Mam nawyki i ZAWSZE mogę na nie liczyć… Ale JAKIE?

Opis szkolenia Jest to 2 dniowy warsztat online zbudowany na współczesnej wiedzy z obszarów: Przywództwa, Liderstwa oraz świadomego zarządzania sobą oraz innymi w życiu i organizacji. Jest odpowiedzią na szukanie sposobów i narzędzi służących USTAWICZNEJ ADAPTACJI do współczesnej rzeczywistości. Całość programu składa się z III części:

 1. Zaprezentowanie modeli współczesnych definicji liderstwa, m.in definicji Lidera według Instytutu Gallupa, S.Sinka oraz B.Brown
 2. Omówienie zjawiska „cichych Liderów” we współczesnym biznesie
 3. Diagnoza uczestników w obszarze, czy jestem LDEREM i w czym? Na podstawie wyników testu Gallupa
 4. Zastosowanie współczesnej wiedzy z obszaru liderstwa i przywództwa w zarządzaniu sobą i innymi. Jak budować efektywne zespoły?
 5. Przedstawienie i wdrożenie narzędzi „stawania się” Liderem każdego dnia

Trener:

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

W obszarze psychologii specjalizuje się w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii zajmuje się terapią osób dorosłych po traumatycznych zdarzeniach o charakterze losowym oraz spowodowanych udziałem innych ludzi. Prowadzi szkolenia grupowe z zarządzania kryzysowego i wypalenia zawodowego oraz warsztaty antystresowe dla grup zawodowych narażonych na wtórną traumatyzacja z racji wykonywanej pracy (ostatni projekt dla straży pożarnej, służb medycznych, pracowników socjalnych oraz urzędników). Manager PR z dwudziestoletnim doświadczaniem w branżach wydawniczej, energetycznej, IT, prawniczej oraz e-commerce. Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika prasowego w spółkach energetycznych. Autorka projektów związanych z tworzeniem strategii komunikacji korporacyjnej, kampaniami społecznymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Związana z takimi markami jak: Vattenfall, PGNiG, Rzetelna Grupa, Synapsis.

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.06.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.06.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Akademia Przywódcy 2.0 Przywództwo i Liderstwo we współczesnych czasach. Postaw na Talenty i Mocne Strony w zarządzaniu sobą i innymi „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 1.06.2021 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 1.06.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akademia Przywódcy 2.0 Przywództwo i Liderstwo we współczesnych czasach. Postaw na Talenty i Mocne Strony w zarządzaniu sobą i innymi (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.06.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.06.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Renata Gut

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij