14. FinTech Digital Congress

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Marketing i sprzedaż, Finanse

Data: 04.12.2023r.

Cena:
2395 zł/os. > 04.09-07.11.2023
2795 zł/os. > 08.11-04.12.2023

Program

Opis wydarzenia

Jeśli chcesz wiedzieć, co napędza branże, znać aktualne trendy w rozwoju technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego, wydarzenie FinTech & InsurTech Digital Congress jest kluczową pozycją na mapie branżowych eventów.

To miejsce, gdzie pomysły i wiedza ludzi, którzy nie boją się wyzwań i potrafią wykorzystywać nowe technologie, przynoszą nam rewolucyjne pomysły i rozwiązania. Dzięki takim osobom poznajemy potencjał jaki drzemie w branży finansowej i ubezpieczeniowej, a ich pomysły stają się naszą rzeczywistością.

FinTech & InsurTech Digital Congress to elitarne forum wymiany myśli oraz zawiązywania strategicznych partnerstw, czerpiących z międzynarodowych doświadczeń. Z sukcesem zrealizowana jesienna edycja kongresu zebrała szerokie zainteresowanie prezentacją aktualnych trendów dotyczących m.in. szans i zagrożeń cyfrowego świata, technologii blockchain, zastosowania chatbotów, AI, machine learning, regulacji, czy sposobów transakcji.

Dostosowując się do potrzeb rynku te i inne zagadnienia zostaną również poruszone podczas nadchodzącej edycji Kongresu.

Regulamin

 1. Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
  1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.11.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów 400 zł netto + VAT za każdego zgłoszonego uczestnika.
  2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.11.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, za każdego zgłoszonego uczestnika, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny VAT.
 2. REGULAMIN UCZESTNICTWA W 14. FinTech Digital Congress „Konferencja” zwany dalej „Regulaminem
  §1
  Zasady uczestnictwa w Konferencji
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie).
  2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
   1. Cena:
    2395 zł + 23% VAT do 07.11.2023 r.
    2795 zł + 23 % VAT po 07.11.2023 r.
  3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje oraz materiały pokonferencyjne.
  4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.12.2023 r .
  5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
  6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
  7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
  8. Udział w Konferencji obejmuje:
   1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
   2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe : imię, nazwisko, firma.
 3.  
  §2
  Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem  14. FinTech Digital Congress (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
  2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust.1.
  4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
  5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.
 4.  
  §3
  Płatność i rezygnacja
  1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma, należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania, jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
  2. Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
  3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
  4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
  5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.11.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów 400 zł netto + VAT za każdego zgłoszonego uczestnika.
  6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.11.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, (za każdego zgłoszonego uczestnika), którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny VAT.
  7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowa była organizowana (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które nie wzięły udziału w Konferencji.
  8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
  9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowa była organizowana, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
  10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji, o ile takowa był organizowana, a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij