Zarządzanie Zespołem Rozproszonym: zarządzaj - komunikuj - motywuj - osiągaj cele!

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, HR i Kadry

Tagi: zarządzanie | zespół rozproszony | motywacja | komunikacja

Data: 15.11.2021r.

Cena:
595 zł/os. > 22.09-25.10.2021
795 zł/os. > 26.10-15.11.2021

Program

 
8:45

Logowanie

9:00

Rozpoczęcie

Blok I Czym zespoły rozproszone różnią się od klasycznych, a w czym są podobne?

 • Definicja zespołu rozproszonego, czyli o co tak naprawdę chodzi?
  • Czy sednem sprawy jest fakt, że nie jesteśmy razem w biurze?
  • Na ile sposobów i w czym zespół może się jeszcze rozproszyć?
 • Jak się czuje człowiek w zespole rozproszonym i czego najbardziej potrzebuje?
  • Czy tego samego potrzebują i to samo czują przedstawiciele pokolenia X, Y, Z?
 • Kiedy grupa ludzi staje się zespołem?

Blok II Menedżer zespołu rozproszonego, czyli KTO?

 • Czy JA się do tej roli zgłaszałam/zgłaszałem na ochotnika?
 • „Jaki Pan, taki Kram” – czyli transparentność i wartości szefa, a jego autorytet.
  • Jak poziom samoświadomości menadżera buduje efektywność zarządzania?
  • Jakie „klasyczne” nawyki menadżera sprawdzają się w codziennym zarządzaniu zespołem rozproszonym?
  • Jakich „klasycznych” nawyków menadżerskich nie warto praktykować…
  • Największe wyzwania w roli menedżera zespołu rozproszonego.
  • Jak warto rozumieć B&B, czyli BACK to BASIC o 5 cech menedżera, które zawsze podziwiają ludzie w zespołach rozproszonych
  • Jak zbudować autorytet w zespole rozproszonym?
 • Jak kreować każdego dnia MOC zespołu do wspólnego osiągania rezultatów?

Blok III Strategia budowania zespołu rozproszonego na Talentach i Mocnych Stronach.

 • Jak zbudować strefę bezpieczeństwa i komfortu w zespole rozproszonym?
  • Skoro zespół jest rozproszony to jak warto go „SPRASZAĆ i SKUPIAĆ”?
 • Jak budować atmosferę, która przekłada się i na osiąganie celów strategicznych?
 • Dobre praktyki, które zawsze są mile widziane… jak stworzyć DNA zespołu?
  • Potęga współpracy i komunikacji, czyli jak kreować optymalizację i partnerstwa?
  • Wartości, komunikacja, współpraca, motywacja - jak to się przenika i łączy?
 • Dlaczego zawsze warto budować na tym co jest, a nie na tym czego nie ma, czyli Mapa Zespołu według Instytutu Gallupa
 • Zarządzanie Sobą i INNYMI na Zielonej Ścieżce inwestycja, która zawsze się opłaca.
14:00

Zakończenie

Renata Gut
Wykładowca ALK, trener biznesu

Kasia Lechki
Trener biznesu, Coach

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Osoby zarządzające mają realny wpływ na to, jak wyglądają relacje pomiędzy pracownikami, a także jak kształtują się stosunki na linii pracownicy- organizacja. Obecna rzeczywistość wymusza na osobach zarządzających konieczność przeformatowania swojego wynikowego myślenia i redefiniowania charakteru swojej pracy z zespołem i posiadanych z nim relacji. Celem szkolenia jest poznanie dobrych praktyk i narzędzi, które sprawdzą się w efektywnym zarządzaniu zespołem wirtualnym i rozproszonym.

Grupa docelowa:
Szkolenie szczególnie kierowane jest do:

 • Kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla
 • Dyrektorów i kierowników zarządzających zespołami
 • Pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wszystkich osób zarządzających zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i debiutujących w roli

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Marusińska

Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 535 900 926
e-mail: w.marusinska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie Zespołem Rozproszonym: zarządzaj - komunikuj - motywuj - osiągaj cele! „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 595 zł + 23% VAT do 25.10.2021 r.

  2. 795 zł + 23% VAT po 25.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie Zespołem Rozproszonym: zarządzaj - komunikuj - motywuj - osiągaj cele! (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Renata Gut

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Kasia Lechki

Kasia Lechki

Trener biznesu, Coach

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij