Zarządzanie absencją pracowników - recepta na zdrowie organizacji

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Data: 25.10.2019r.

Cena:
1295 zł/os. > 05.10-25.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Choroba, czy anomia? O zjawisku absencji chorobowej

 • Przyczyny i czynniki wewnątrzorganizacyjne kształtujące absencję
 • Rodzaje absencji choroboweji zachowania absencyjne pracowników
 • Kultury absencji w organizacji
11:00

Przerwa kawowa

11:15

III filary skutecznego zarządzania absencją w organizacji

 • O podstawach skutecznego zarządzania absencją - model KPW
 • Rola i wpływ poszczególnych działów w zarządzaniu absencją, o sile wpływu i oddziaływania na zachowania pracowników
 • Pomiarwielkości absencji, o wadach i zaletach poszczególnych metodoraz ich dostosowaniu do organizacji. Dlaczego absencja jest absencji nierówna?
  • Benchmarking
  • Badania struktury absencji
  • Wskaźniki absencjii sposoby ich liczenia
  • Targety i KPI
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Recepta na zdrowie organizacji

 • Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
  • programy profilaktyczne i benefity, programy well-being; działania ukierunkowane na ograniczenie niezasadnej absencji chorobowej pracowników (narzędzia weryfikacji)
  • procedury wewnętrzne zarządzania absencją dla organizacji oraz polityka absencji
 • Kryteria doboru narzędzi zarządzania absencją chorobową w organizacji
  • kompleksowe badanie struktury absencji
  • szacowanie wielkości absencji niezwiązanej ze stanem zdrowia pracowników
  • analiza struktury zatrudnienia pod kątem wielkości absencji
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie działów kadr i HR, a także kadry zarządzającej oraz propagowanie wiedzy o nowych i skutecznych narzędziach do kompleksowego zarządzania absencją w organizacji.

„Gdy pracownik zarabia 2500 złotych netto, jego absencja kosztuje pracodawcę nawet do 5000zł – 6000zł netto, ze względu na nadgodziny dla pozostałej kadry lub konieczność zatrudnienia pracowników tymczasowych. Z wypracowanych przez firmę 10.000 złotych, połowę pochłania całkowity koszt absencji.”
Mikołaj Zając

Po co Ci wiedza z zarządzania absencją?

 • Zdobędziesz wiedzę jak budować i wdrażać procesy przeciwdziałania nadmiernej absencji pracowniczej dostosowane do potrzeb Twojej organizacji
 • Poznasz techniki zarządzania absencją dla średniego szczebla zarządzania
 • Dowiesz się jak zaplanować i wdrożyć w organizacji program zarządzania absencją
 • Będziesz kształtował pozytywną kulturę absencji w organizacji
 • Zdefiniujesz właściwe cele dotyczące absencji - dobór KPI
 • Zdobędziesz informacje na temat trendów absencji i ich wartości w ujęciu ogólnopol-skim (czy moja absencja osiągnęła niepokojący poziom, ile mają inni, jak ją mierzyć
 • Nauczysz się stosowania najnowszych narzędzi do zarządzania problem absencji (co mogę zrobić, z czego skorzystać, jakie mam możliwości)
 • Właściwe przypisanie właściwych osób do problemu absencji

Metodologia:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Case study
 • Dyskusja
 • Praca w grupach

Do udziału zapraszamy:

 • menedżerowie i specjaliści działów HR
 • pracodawcy borykający się z problemami związanymi z podwyższoną absencją chorobową pracowników
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania absencją

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie absencją pracowników - recepta na zdrowie organizacji „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 4.10.2019 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 4.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie absencją pracowników - recepta na zdrowie organizacji (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Edyta Grajek-Mosiołek

Edyta Grajek-Mosiołek

Trener

Mikołaj Zając

Mikołaj Zając

Trener

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij