Sztuka wystąpień publicznych w czasach światowej pandemii - jak się dobrze prezentować on-line?

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 11.05.2020r.

Cena:
595 zł/os. > 06.05-11.05.2020

Program

Szkolenie on-line
9:30

Logowanie na platformę

10:00

Część I

 • Jaki problem rozwiązują Twoje usługi/produkty i co jest w nich szczególne istotne?
 • Różnice między off-line a on-line w zakresie komunikacji i jak się do nich przystosować?
 • Rodzaje wystąpień on-line - jak być mistrzem w każdym z nich?
 • Jak się przygotować do wirtualnego wystąpienia i co jest w tym procesie kluczowe?
11:30

Przerwa

12:30

Część II

 • 7 przykazań skutecznego wystąpienia w wirtualu
 • Zachowanie przed kamerą i jak wzmocnić werbalność przekazu?
 • Wystąpienia on-line to też marketing
Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Jan Paweł Tomaszewski

Jan Paweł Tomaszewski

trener wystąpień publicznych

Współautor książki Doskonale Niedoskonali. Mówca motywacyjny, ekspert z zakresu motywacji i wystąpień publicznych, konferansjer, maratończyk, aktor. Pomaga przedsiębiorcom przemawiać publicznie lekko i skutecznie. Specjalizuje się szkoleniach miękkich z wystąpień publicznych, komunikacji, pracy z kamerą, nowoczesnych mediów oraz wspierających procesy zmian w organizacjach. Absolwent uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia Motywacji. Twarz polskiej kampanii reklamowej marki Trivago, której pierwszy spot w Internecie wyświetlono blisko 10mln razy. Często podejmuje nowe wyzwania czego efektem jest m.in. udział w ponad 50 reklamach TV emitowanych w 18 krajach bez znajomości i koneksji. Współpracował m.in. z Janem Komasą (reżyserem kinowego hitu „Miasto 44”), Agatą Kuleszą czy zdobywczynią Oscara Juliette Binoche.

Cel szkolenia:

Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach. Czas zmian to czas testów i weryfikacji faktycznych kompetencji.

Niekiedy taki czas stawia nas pod ścianą, której sami nigdy byśmy w innych okolicznościach nie postawili.

Przemawianie publicznie, jasna i precyzyjna komunikacja w dzisiejszej rzeczywistości nabiera jeszcze większego znaczenia.

W czterech prostych krokach pomożemy Ci podnieść jakość i skuteczność wirtualnych wystąpień oraz wskażemy elementy są w nich najistotniejsze.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZKOLENIA

 • Dowiesz się jak prowadzić inspirujące wystąpienia on-line
 • Poznasz kluczowe czynniki skutecznego wystąpienia publicznego
 • Otrzymasz sprawdzone wskazówki, dzięki którym Twój przekaz będzie słyszalny.

Szkolenie on-line: Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas szkolenia będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania trenerowi na czacie.

WAŻNE: Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Odpowiedzi udzielone przez prowadzących nie stanowią porady prawnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sztuka wystąpień publicznych w czasach światowej pandemii - jak się dobrze prezentować on-line? „Szkoleniu online” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu online

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu online jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu online wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 5.05.2020 r.

  2. 595 zł + 23% VAT po 5.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu online obejmuje udział w szkoleniu prowadzonym przy pomocy platformy on-line i krótką prezentację multimedialną.

 4. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia.

 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.05.2020 r.

 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 7. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 8. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 9. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sztuka wystąpień publicznych w czasach światowej pandemii - jak się dobrze prezentować on-line? (dalej: „Szkolenie online”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w czasie i na platformie wskazanej przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia online i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu online.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, terminie i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia online na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu online można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu online należy dokonać pisemnie na adres mailowy zgloszenia@mmcpolska.pl

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę wpłynięcia wiadomości mailowej.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu online (w sytuacji gdy Szkolenie online odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu online.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu online, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia online.

 

Prowadzący

Jan Paweł Tomaszewski

Jan Paweł Tomaszewski

trener wystąpień publicznych

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij