Praca zdalna - nowy wymiar zatrudnienia

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Data: 11.10.2019r.

Cena:
1395 zł/os. > 21.09-11.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wprowadzenie do pracy zdalnej

 • Historia pracy zdalnej
 • Rodzaje zespołów pracujących zdalnie
 • Korzyści i wyzwania wynikające z pracy zdalnej
 • Praca zdalna jako przewaga konkurencyjna nowoczesnych firm
10:15

Ocena własnej organizacji pod kątem wdrożenia pracy zdalnej (test)

 • Ocena obecnej polityki pracy zdalnej
 • Wytypowanie i ocena wyzwań, które nie pozwalają na wprowadzenie pracy zdalnej
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Wdrożenie lub usprawnienie pracy zdalnej

 • Jak przekonać kadrę menadżerską do wprowadzenia pracy zdalnej?
 • Co powinna zawierać polityka pracy zdalnej
 • Home office a praca zdalna
 • Polskie prawo pracy a praca zdalna
 • Obowiązki pracodawcy względem pracownika zdalnego
 • Przykłady polskich firm, które wdrożyły z sukcesem pracę zdalną
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Praca zdalna w praktyce

 • Monitorowanie wyników pracy zespołów zdalnych: mierzyć czas pracy czy wyniki?
 • Najpopularniejsze narzędzia do zarządzania zespołami zdalnymi
 • Synchroniczna i asynchroniczna komunikacja w zespole zdalnym
 • Reguły Pracy Zdalnej dla strategii wirtualnego biura , komunikowanie online/offline, przejrzystość postępów prac,
 • Bieżąca komunikacja
 • Spotkania, Daily Scrum zdalnie, telekonferencja
15:15

Przerwa kawowa

15:30

Praca zdalna… i co dalej?

 • Monitorowanie satysfakcji pracowników zdalnych
 • Przykłady firm pracujących w 100% zdalnie
 • Praca zdalna a freelancing
 • Trendy w elastycznych formach zatrudnienia a wymagania pokolenia Y i Z (nowe formy benefitów pracowniczych, digital nomads, slow mads)
16:45

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest praca zdalna, jakie mamy rodzaje zespołów zdalnych oraz jak poszczególne modele współpracy wpływają na organizację pracy w firmie.
 • Uczestnicy będą mogli przeanalizować, gdzie na skali pracy zdalnej znajduje się ich organizacja i jak wprowadzić ją na wyższy poziom.
 • Uczestnicy poznają najlepsze praktyki rynkowe w odniesieniu do zarządzania zmianą i wprowadzenia pracy zdalnej w firmie.
 • Uczestnicy poznają zagrożenia związane z wprowadzeniem pracy zdalnej w firmie oraz dowiedzą się, jak im przeciwdziałać.
 • Uczestniczy będą wiedzieli, jak podejść do procesu zbudowania odpowiedniej polityki pracy zdalnej w swojej firmie lub jej usprawnienia.
 • Uczestnicy będą potrafili w odpowiedni sposób dobrać argumenty, aby przekonać do pracy zdalnej Kadrę Zarządzającą w firmie.

Metody pracy:

 • Prezentacja (teoria, case studies)
 • Test pozwalający ocenić gdzie na skali pracy zdalnej znajduje się dana firma
 • Symulacja wprowadzenia pracy zdalnej w firmie
 • Dyskusja moderowana

Grupa docelowa szkolenia:

 • firmy i zespoły, które chcą traktować pracę zdalną jako naturalny element organizacji pracy
 • zespół pracujący częściowo lub w całości zdalnie
 • kierownicy zespołów / liderzy projektów,
 • członkowie grup roboczych / projektowych,
 • pracownicy działów HR,
 • pracownicy komórek zajmujących się: zarządzaniem różnorodnością
 • w organizacji, rozwojem talentów.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praca zdalna - nowy wymiar zatrudnienia „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 20.09.2019 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 20.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praca zdalna - nowy wymiar zatrudnienia (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Magdalena Sowierszenko

Magdalena Sowierszenko

Specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej i wewnętrznej

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij