Ochrona praw konsumenta – aktualne problemy, nowe uprawnienia UOKiK

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Finanse, Prawo

Tagi: UOKiK | ochrona konsumenta | zbiorowe interesy konsumentów | praktyki niedozwolone

Data: 24.09.2021r.

Cena:
495 zł/os. > 28.08-24.09.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

 • Najnowsze orzecznictwo
 • Przykłady niedozwolonych postanowień umownych
 • Postępowania w zakresie klauzul modyfikacyjnych
 • Odpowiedzialność osób zarządzających
10:30

Przerwa

10:45

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – jak należy się przygotować?

 • Obowiązki wynikające z Dyrektywy ECN+ oraz Rozporządzenia CPC
 • Uprawnienia UOKiK do blokowania stron internetowych oraz zakupu kontrolowanego
 • Rozszerzenie obowiązku przekazywania informacji i dokumentów na wszystkie osoby fizyczne
 • Zmiany w zakresie nakładania kar
 • Odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających "decydujący wpływ"
 • Uregulowanie przywileju poufności korespondencji z prawnikiem
13:00

Zakończenie szkolenia

Katarzyna Racka
Radca Prawny, Wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były dyrektor UOKIK

Kamilla Pomorska
Radca Prawny, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były Prawnik w UOKiK

Weronika Herbet
Prawnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę o aktualnej sytuacji i najbardziej wrażliwych obszarach dot. ochrony praw konsumentów, przykładach niedozwolonych praktyk oraz odpowiedzialności kadry menedżerskiej za przekroczenie swoich uprawnień. Doświaczeni Eksperci z kancelarii BHWS, posiadajacy unikalne umiejętności, zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w UOKiK, przygotują Państwa także na nadchodzące zmiany, związane z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poruszając takie zagadnienia jak: obowiązki wynikające z Dyrektywy ECN+ i Rozporządzenia CPC, zakres nowych uprawnień Prezesa UOKiK, rozszerzenie obowiązku przekazywania informacji czy odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających "decydujący wpływ".

Główne zagadnienia:

 • Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – najnowsze orzecznictwo
 • Przykłady niedozwolonych postanowień umownych
 • Odpowiedzialność osób zarządzających
 • Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – jak należy się przygotować?
 • Uprawnienia UOKiK do blokowania stron internetowych oraz zakupu kontrolowanego
 • Rozszerzenie obowiązku przekazywania informacji i dokumentów na wszystkie osoby fizyczne
 • Odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających "decydujący wpływ"

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do reprezentantów wszystkich branży, zarówno do przedstawicieli Zarządu, dyrektorów jak też specjalistów, odpowiedzialnych za przygotowywanie umów i relacje z klientem, przede wszystkim do działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Kontrolingu
 • Sprzedaży
 • Obsługi Klienta
 • Bezpieczeństwa

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 27.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona praw konsumenta – aktualne problemy, nowe uprawnienia UOKiK „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 27.08.2021 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 27.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona praw konsumenta – aktualne problemy, nowe uprawnienia UOKiK (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 27.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Katarzyna Racka

Katarzyna Racka

Radca Prawny, Wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK

Weronika Herbet

Weronika Herbet

Prawnik, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Kamilla Pomorska

Kamilla Pomorska

Radca Prawny, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były Prawnik w UOKiK

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij