Nowe PZP – praktyczne problemy Wykonawców oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Grupy kapitałowe, Produkcja, Finanse, Prawo, CUW

Tagi: zamówienia publiczne | przetargi | PZP

Data: 19.04.2021r.

Cena:
395 zł/os. > 25.02-29.03.2021

Program

Webinar
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Przed złożeniem oferty

 • bezpieczna komunikacja z Zamawiającym, udział w przygotowaniu postępowania
 • na co zwrócić uwagę analizując SWZ? - warunki udziału, przesłanki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia ofert
 • pytania do Zamawiającego
 • przygotowanie próbki
 • złożenie oferty
11:15

Przerwa

11:30

Po złożeniu oferty

 • dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zagraniczne KRK
 • uzupełnienia i wyjaśnienia złożonych dokumentów
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • przedłużanie terminu związania ofertą i wadium
12:45

Przerwa

13:30

Środki ochrony prawnej

 • odwołanie do KIO (podstawowe zasady, pełnomocnicy, biegli, środki dowodowe)
 • skarga do Sądu Zamówień Publicznych (podstawowe zasady, odpowiedź na skargę, pełnomocnicy, wniosek o
 • zabezpieczenie roszczenia w postaci zakazu zawarcia umowy)
 • skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego
 • alternatywne metody rozwiązywania sporów
14:45

Zakończenie

Bartłomiej Wachta
Kancelaria MARUTA WACHTA

dr Jakub Krysa
Kancelaria MARUTA WACHTA

Michał Nawrocki
Kancelaria MARUTA WACHTA

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wciąż nastręcza wielu problemów. Wprowadzone zmiany są dość rewolucyjne, jest także sporo niejasności w samej interpretacji przepisów. Podczas naszego spotkania wiodący eksperci, omówią praktyczne problemy z jakimi spotykają się wykonawcy, a także opowiedzą o pierwszych doświadczeniach w stosowaniu ustawy. Zapraszamy do udziału! Z pewnością spotkanie to, pomoże Państwu pozbyć się wielu wątpliwości!

Kancelaria MARUTA WACHTA jest jedną z największych polskich kancelarii wyspecjalizowanych w obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, wskazywaną jako lider rynku w rankingu dziennika Rzeczpospolita (2016, 2017, 2018) oraz wyróżnianą przez instytucje międzynarodowe, takie jak: Chambers, Legal 500, The Lawyer. Projektami z zakresu prawa zamówień publicznych zajmuje się 8-osobowy zespół Kancelarii. Współpracujemy też z szeregiem czołowych polskich przedsiębiorstw, w wielu wypadkach jako kancelaria w całości obsługująca projekty z zakresu PZP. W naszym portfolio znajdują się typowe projekty realizowane w trybach podstawowych oraz przedsięwzięcia skomplikowane, wymagające narzędzi i rozwiązań niestandardowych. Nasze unikalne doświadczenie w branży IT jest wykorzystywane przez Klientów prowadzących przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych – oraz uczestniczących w takich przetargach. Z powodzeniem prowadzimy także znaczące projekty w innych branżach, jak np. energetycznej czy budowlanej.

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest do Wykonawców, czyli podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 29.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe PZP – praktyczne problemy Wykonawców oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 29.03.2021 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 29.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.04.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe PZP – praktyczne problemy Wykonawców oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 29.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bartłomiej Wachta

Bartłomiej Wachta

Senior Partner, Kancelaria MARUTA WACHTA

dr Jakub Krysa

dr Jakub Krysa

Senior Associate, Kancelaria MARUTA WACHTA

Michał Nawrocki

Michał Nawrocki

Associate, Kancelaria MARUTA WACHTA

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij