MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle najnowszych zmian prawnych

14.09.2015 - 15.09.2015

Szczegóły

Start:
14.09.2015
Koniec:
15.09.2015
Event Categories:
,
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Radisson Blu Centrum Hotel,
ul. Grzybowska 24, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Standardy postępowania skargowego w obowiązujących regulacjach prawnych
 • Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z obsługą klienta
 • Wytyczne KNF dotyczące zasad obsługi skarg przez instytucje finansowe
 • Wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku usług finansowych według nowego projektu UOKiK
 • Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji – nowa rzeczywistość prawna dla instytucji finansowych
 • Nowa instytucja Rzecznika Finansowego – zmiany na lepsze?
 • Nadużycia i ryzyka związane z dostosowaniem się do nowych przepisów

Dlaczego warto wziąć udział?

Ochrona praw konsumenta w sektorze finansowym poddawana jest coraz precyzyjniejszym regulacjom prawnym. Ostatnie wytyczne KNF dotyczące obsługi skarg, prace UOKIK nad nowelizacją ustawy oraz ustawa o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym, stawiają nowe wyzwanie przed bankami, domami maklerskimi oraz firmami ubezpieczeniowymi w zakresie obsługi klienta. Główny nacisk koncentruje się w obszarze rozpatrywania reklamacji. Warsztat ma na celu przedstawienie obecnie obowiązujących oraz planowanych regulacji dotyczących składania skarg, sposobów dostosowania się do nowego prawa przez instytucje finansowe oraz regulacje dotyczące klauzul niedozwolonych oraz missellingu. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli poznać nie tylko stan prawny, ale też interpretacje i praktyczne rozwiązania problemów związanych z ochroną praw konsumenta. Agenda została przygotowana z myślą o pracownikach instytucji finansowych zatrudnionych w działach prawnych, compliance oraz obsługi klienta.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy branży finansowej – w szczególności bankom, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z:

 • Departamentów Prawnych
 • Departamentów Obsługi Klienta
 • Departamentów Sprzedaży
 • Działów Compliance
 • Działów Reklamacji

Dzień 1

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Standardy postępowania skargowego w obowiązujących regulacjach prawnych

 • Obowiązujące zasady obsługi reklamacji
 • Aktualne przepisy i ich ramy interpretacyjne
 • Wewnętrzna kodyfikacja procedur rozpatrywania skarg
 • Rozpatrywanie reklamacji będących konsekwencją fraudów

Dr Krzysztof Korus, Partner, Radca Prawny, Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

11:00 Przerwa kawowa
11:20 Wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku usług finansowych według nowego projektu UOKiK

 • Ochrona konsumenta na rynku finansowym przed stosowaniem niekorzystnych zapisów umownych
 • Nakładanie kar za niedozwolone zapisy umowne – zakres odpowiedzialności instytucji finansowych

Piotr Suski, of Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński

12:30 Lunch
13:20 Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z obsługą klienta

 • Identyfikacja sytuacji kryzysowych związanych z obsługą klienta
 • Postępowanie w trudnych sytuacjach
 • Błędy w trakcie rozpatrywania skarg – potencjalne zagrożenia i jak ich unikać
 • Zaangażowanie w proces reklamacji – poza działem reklamacji

Aneta Ciechowicz-Jaworska, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

14:30 Wytyczne KNF dotyczące zasad obsługi skarg przez instytucje finansowe

 • Zasady zgłaszania i analizowania skarg
 • Terminy składania i rozpatrywania skarg
 • Kontrole KNF – jak się do nich przygotować?

Marcin Siwek, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marek Marcin Siwek

15:50 Zakończenie I dnia warsztatów

Dzień 2

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji – nowa rzeczywistość prawna dla instytucji finansowych

 • Wpływ ustawy na regulacje wewnętrzne podmiotów rynku finansowego
 • Czynności dostosowawcze do nowych przepisów – na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Nowe regulacje a tworzone wzorce umów, taryfy prowizji i opłat, regulaminy banków

Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Radca Prawny, Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”

11:00 Przerwa kawowa
11:20 Nowa instytucja Rzecznika Finansowego – zmiany na lepsze?

 • Rzecznik Finansowy – podstawowe idee leżące u podstaw regulacji, plusy i minusy tej inicjatywy, wątpliwości odnośnie praktycznych aspektów jej wdrożenia
 • System ochrony praw konsumentów rynku finansowego – czy faktycznie istnieje?
 • Likwidacja Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych – potencjalne konsekwencje dla tego segmentu klientów
 • Rzecznicy klientów w instytucjach finansowych – chwyt marketingowy czy rzeczywista korzyść dla klientów i instytucji?

Krzysztof Motylski, Dyrektor Zarządzający Biurem Standardów Compliance w Departamencie Compliance, Bank BPH S.A.

12:30 Lunch
13:20 Nadużycia i ryzyka związane z dostosowaniem się do nowych przepisów

 • Nadużycia ze strony instytucji finansowych – interpretacja przepisów
 • Nadużycia ze strony konsumentów – jak ich uniknąć
 • Wpływ niewłaściwie prowadzonego postępowania skargowego na zakres odpowiedzialności banków i wynik prowadzonego w danej sprawie postępowania sądowego

Julita Zimoch- Tuchołka, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

15:00 Zakończenie warsztatu i rozdanie certyfikatów

UCZESTNIK:

Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Stanowisko (wymagane)
Departament (wymagane)
Firma (wymagane)
Ulica (wymagane)
Kod pocztowy (wymagane)
Miasto (wymagane)
Telefon (wymagane)
Faks
Adres e-mail (wymagane)

OSOBA ZGŁASZAJĄCA:
(jeżeli są inne niż dane)

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Departament
Firma
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Adres e-mail

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 17.08.2015 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 17.08.2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 17.08.2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


DANE DO FAKTURY:

Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
NIP

SKĄD SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ O WARSZTACIE (wymagane)

Sprecyzuj swój wybór:

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY:
(jeżeli są inne niż dane do faktury)

Pełna nazwa firmy
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
Imię Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto

(*) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od MMC Polska S.A. oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez MMC Polska.

(*) Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w warsztacie

(*)TAK, chcę wziąć udział w „Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle planowanych zmian prawnych”, termin: 14-15.09.2015 r.

W przeciągu 2 min. po wysłaniu formularza automatycznie otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia elektronicznego jest jednoznaczny z brakiem otrzymania formularza przez Organizatora. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 379 29 00.

Patronaty medialne

sare rachunkowoscksiegowosc law-business-quality_logo finance-gold Comperia_ok  Biznes-z-klasaTwojBiznes_logo capital.24KarierawFinansach_logo Logo-forumfirm.pl_ Logo-FranczyzaBankuPLmentoraForum-Biznesu-logo

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

Ceny:

2 795 zł + 23% VAT po 17.08.2015 r.

Prowadzący:

Aneta Ciechowicz-Jaworska
Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

Dr Krzysztof Korus
Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

Elżbieta Modzelewska-Wąchal
Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”

Krzysztof Motylski
Bank BPH S.A.

Marcin Siwek
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Marcin Siwek

Piotr Suski
Kancelaria Markiewicz & Sroczyński

Julita Zimoch- Tuchołka
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka