MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Reklamacje i roszczenia w branży TSL – aspekty prawne i praktyka

15.02.2016 - 16.02.2016

Szczegóły

Start:
15.02.2016
Koniec:
16.02.2016
Event Categories:
,
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Sheraton Warsaw Hotel,
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Problematyczne aspekty umowy transportowej
 • Roszczenia i reklamacje w świetle prawa krajowego i międzynarodowego
 • Zabezpieczenia i windykacje w umowach transportowych
 • Odpowiedzialność w umowach transportowych
 • Kary umowne w umowach transportowych
 • Standardy postępowania reklamacyjnego
 • Przebieg procesu likwidacji szkody
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem organizowanego warsztatu jest przybliżenie problematycznych aspektów umów transportowych – naliczania kar umownych, czy też kształtowania odpowiedzialności. Niska świadomość prawna stron oraz zawiłe regulacje prawne stwarzają problemy interpretacyjne zarówno przedsiębiorcom jak i kadrze prawniczej. Nieprawidłowe zabezpieczenia w umowach, szkody powstające podczas transportu towarów, jak i na etapie planowania, powodują liczne reklamacje i roszczenia ze strony zleceniodawców umów. Podczas warsztatów prelegenci zaprezentują podstawowe normy prawne oraz ich praktyczne aspekty. W jaki sposób dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela? Jak powinna przebiegać likwidacja szkody? Kto jest odpowiedzialny za szkodę i w jaki sposób pociągnąć go do odpowiedzialności? Celem spotkania jest również pochylenie się nad problematyką właściwej procedury reklamacyjnej oraz zaprezentowanie prawidłowej odpowiedzi na roszczenia ze strony zleceniodawców. Część wykładów będzie prowadzona na podstawie analizy konkretnych przypadków, z jakimi borykały się przedsiębiorstwa transportowe.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do dyrektorów / kierowników / specjalistów działów:

 • logistyki
 • spedycji
 • transportu
 • reklamacji
 • prawnych
 • operacyjnych
 • planowania
 • zaopatrzenia

Dzień 1

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyka umowy transportowej

 • Prawne aspekty tworzenia umów transportowych
 • Praktyczne aspekty umowy CMR (list przewozowy) – stosowane klauzule umowne i klauzule abuzywne
 • Przewoźniak a spedycja – różnice w prawie. Skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • Różnice między umową spedycji a umową przewozu – najczęściej popełniane błędy
 • Rola spedytora w procesie przewozu – zakres obowiązków
11:00 Przerwa kawowa

11:30

Roszczenia i reklamacje w świetle prawa krajowego i międzynarodowego – praktyczne aspekty

 • Prawo przewozowe i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
  ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego: praktyczne aspekty
 • Zgodność roszczeń i reklamacji z przepisami prawa międzynarodowego (Konwencja CMR)
 • Reklamacje z tytułu spedycji a reklamacje przewozowe
 • Reklamacje i roszczenia przewoźników i spedytorów w stosunku do zleceniodawców
 • Zasady właściwego załadowania / rozładowania / zabezpieczenia towarów – jak uniknąć  reklamacji?
 • Roszczenia i reklamacje wynikające ze złego oznakowania / zapakowania / zabezpieczenia produktu

jaroszJoanna Jarosz – Zugaj
Adwokat, Partner „JZP Kancelaria Adwokacka” Jarosz-Zugaj, Ziaja – Pisula, Zugaj i Partnerzy sp.p. z siedzibą w Katowicach

13:00 Przerwa na lunch

14:00

Zabezpieczenia i windykacje w umowach transportowych

 • Jakie zapisy warto stosować, aby się zabezpieczyć?
 • Jakie zapisy ułatwiają windykację należności?

michalowskiPiotr Michałowski
Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Michałowski z siedzibą w Poznaniu

15:00

Odpowiedzialność w umowach transportowych i w realizacji zamówień

 • Kształtowanie odpowiedzialności – aspekty prawne, dobre praktyki
 • Kiedy można pozbyć się odpowiedzialności, a kiedy przenieść odpowiedzialność na osoby trzecie?
 • Odpowiedzialność przewoźnika a odpowiedzialność organizatora – różnice w prawie
 • Odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora za realizację zlecenia
 • Ubezpieczenia transportowe – OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) oraz OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora) – rodzaje i zastosowanie

kasprzewskiSylwester Kasprzewski
Członek  w Zespole Obsługi Prawnej Transportowej Grupy Doradczej

16:00 Zakończenie pierwszego dnia

Dzień 2

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kary umowne w umowach transportowych

 • Jakie zapisy warto stosować?
 • Jak naliczać kary w umowach transportowych?

smoredaPaweł Smoręda
Radca Prawny JMRS Radcowie Prawni Smoręda, Walencik-Smoręda sp.p.

11:00 Przerwa kawowa

11:30

Standardy postępowania reklamacyjnego – reklamacje w praktyce

 • Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura reklamacyjna? Kto jest uprawniony do złożenia reklamacji i jakie terminy obowiązują?
 • Prawidłowe formularze reklamacyjne
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź na reklamację?
 • Kiedy można odrzucić reklamację?
 • Formy ugody

zmijewskiMichał Żmijewski
Adwokat, Żmijewski Kancelaria Adwokacka

13:00 Przerwa na lunch

14:00

Przebieg procesu likwidacji szkody

 • Obowiązki i odpowiedzialność podmiotów w procesie likwidacji szkody
 • Relacja przewoźnik-klient: jak przebiega likwidacja szkody, problemy podczas likwidacji szkody
 • Relacja ubezpieczyciel – przewoźnik po dokonaniu szkody – w jaki sposób dochodzić swoich praw, jak wygląda postępowanie dochodzenia szkody. Praktyczne wskazówki

swiatekBartosz Świątek
Radca Prawny, Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

15:30

Aktualne orzecznictwo sądowe – case study

 • Omówienie i analiza aktualnych orzeczeń sądowych

zielinskiKrzysztof Zieliński
Radca Prawny, Partner, Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa

16:30 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom
Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie wynosi:

Cena:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 18.01.2016 r.


Dane do faktury: (dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o warsztacie:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 18.01.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 18.01.2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 18.01.2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w warsztacie:
„Reklamacje i roszczenia w branży TSL - aspekty prawne i praktyka”, termin: 15-16.02.2016 r.

Patronaty medialne

sarefinance-goldscorise-logomentoralaw-business-quality_logoc24tv_new-130pxksiegowoscportalmorski_logopolishmarket-logologistyka_logotyp

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zglos-sie