MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Przebieg procesu inwestycyjnego po nowelizacji prawa budowlanego

14.09.2015 - 15.09.2015

Szczegóły

Start:
14.09.2015
Koniec:
15.09.2015
Event Categories:
,
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Sheraton Warsaw Hotel,
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Istotne zmiany w procesie rozpoczęcia robót budowlanych w świetlne najnowszej nowelizacji prawa budowlanego
 • Zmiany w projekcie budowlanym w czasie budowy – istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego – charakterystyka i konsekwencje prawne
 • Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Nowe obowiązki inwestora oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów regulujących problematykę procesu inwestycyjnego
 • Omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe w procesach budowlanych oraz specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem warsztatów jest omówienie przepisów i procedur wymaganych przez przepisy ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów regulujących problematykę prawidłowego przygotowania procesu budowlanego . Na szkoleniu zostaną przekazane informacje i praktyczne porady dotyczące m.in. : przygotowania odpowiednich dokumentów wymaganych do zgłoszenia, wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminów obowiązujących w ww. procedurach. Dodatkowo omówimy nowe określenia obiektów i robót budowlanych, co do których będę miały odpowiednie zastosowanie ww. procedury. Na spotkaniu objaśnimy cały proces budowlany, dowiecie się Państwo jak rozpocząć budowę, kto jest osobą z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, pokażemy problemy z jakimi może spotkać się inwestor w trakcie budowy, co do których organy nadzoru budowlanego mają obowiązek podejmować stosowne działania. Zarazem odpowiemy jak wygląda formalne zakończenie budowy a także wskażemy zmiany sposobu użytkowania,· konsekwencji w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania oraz samowoli budowlanych. Poinformujemy na czym polegają okresowe kontrole po oddaniu do użytkowania, oraz omówimy konsekwencje naruszenia prawa przez uczestników procesu budowlanego. Dodatkowo na spotkaniu nasi eksperci opowiedzą o najnowszym orzecznictwie w sprawach budowlanych i odniosą się do nowelizacji w praktyce. W przeciągu dwóch dni dostaną pokażemy jak wygląda proces budowlany od pomysłu po końcowa realizację projektu.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli firm deweloperskich i budowlanych w szczególności do pracowników:

 • nadzoru budowlanego
 • projektantów
 • kierowników budowy
 • inwestorów
 • prawników
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • właścicieli obiektów budowlanych

oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontroli w obiektach budowlanych.

Dzień 1

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Istotne zmiany w procesie rozpoczęcia robót budowlanych w świetlne najnowszej nowelizacji prawa budowlanego

 • Zmiany procedury uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę – konieczne dokumenty i terminy
 • Jaka jest procedura dokonywania zgłoszeń budowlanych
 • Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie- konsekwencje zmian na liście robót budowlanych w świetle najnowszej nowelizacji prawa budowlanego

Grzegorz Filipowicz ,Senior associate / Adwokat Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp. k.

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Zmiany w projekcie budowlanym w czasie budowy – istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego – charakterystyka i konsekwencje prawne

 • Konieczne czynności administracyjne inwestora w momencie odstąpienia od projektu budowlanego
 • Nowe ograniczenia wzywania do usunięcia wad w projekcie budowlanym
 • Obszar oddziaływania obiektu w świetle najnowszej nowelizacji. Prawo budowlane czy interpretacja urzędnika? Prawne i praktyczne aspekty

Sławomir Kozłowski, Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Kozłowskiego z siedzibą w Krakowie

13:00 Lunch
14:00 Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Informacje ogólne o planowanych zmianach
 • Zmiany w zakresie treści studium i planu miejscowego
 • Możliwość żądania uchwalenia planu miejscowego – tryb i obowiązki inwestora
 • Zmiany w zakresie odszkodowań za uchwalenia bądź zmianę planu miejscowego lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Nowe przesłanki wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Piotr Woźniak, Radca Prawny, Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k.

15:30 Zakończenie I dnia warsztatów

Dzień 2

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Nowe obowiązki inwestora oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów regulujących problematykę procesu inwestycyjnego

 • Odpowiedzialność wykonawcy a inwestora w świetle nowelizacji prawa budowlanego.
 • Decyzja środowiskowa w toku procesu inwestycyjnego – praktyczne wskazówki
 • Uchybienia i nieprawidłowości występujące w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • Nadzór budowlany – nowe narzędzia kontroli po nowelizacji prawa budowlanego

Piotr Tuzinek, Adwokat, Współzałożyciel, Kancelaria BKTC

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 • Pozwolenie na użytkowanie –nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie
 • Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwoleniu na użytkowanie
 • Konsekwencja naruszenia prawa przez Inwestora w procesie uzyskania zgody na użytkowanie obiektu – kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska, radca prawny, Senior Associate, K&L Gates

13:00 Lunch
14:00 Najnowsze orzecznictwo sądowe w procesach budowlanych oraz specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego

Rafał Dybka, Adwokat, Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany
Kinga Rochalska, Aplikant adwokacki, Kancelaria Nieruchomości & Proces budowlany

15:30 Zakończenie warsztatu i rozdanie certyfikatów

UCZESTNIK:

Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Stanowisko (wymagane)
Departament (wymagane)
Firma (wymagane)
Ulica (wymagane)
Kod pocztowy (wymagane)
Miasto (wymagane)
Telefon (wymagane)
Faks
Adres e-mail (wymagane)

OSOBA ZGŁASZAJĄCA:
(jeżeli są inne niż dane)

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Departament
Firma
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Adres e-mail

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 17.08.2015 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 17.08.2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 17.08.2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


DANE DO FAKTURY:

Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
NIP

SKĄD SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ O WARSZTACIE (wymagane)

Sprecyzuj swój wybór:

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY:
(jeżeli są inne niż dane do faktury)

Pełna nazwa firmy
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
Imię Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto

(*) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od MMC Polska S.A. oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez MMC Polska.

(*) Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w warsztacie

(*)TAK, chcę wziąć udział w „Przebieg procesu inwestycyjnego po nowelizacji prawa budowlanego”, termin: 14-15.09.2015 r.

W przeciągu 2 min. po wysłaniu formularza automatycznie otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia elektronicznego jest jednoznaczny z brakiem otrzymania formularza przez Organizatora. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 379 29 00.

Patronaty medialne

sare rachunkowoscksiegowoscbudowa budownictwo capital.24 informacje_branzowe_logo logo_budnet law-business-quality_logo  finance-gold Comperia_ok Biznes-z-klasaTwojBiznes_logopasywny-budynekioze-logologo-Innowacja-i-Rozwoj-2015Forum-Biznesu-logologo-rynek-pierwotny

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

Ceny:

2 795 zł + 23% VAT po 17.08.2015 r.

Prowadzący:

Rafał Dybka
Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany

Grzegorz Filipowicz
Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp. k.

Sławomir Kozłowski
Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Kozłowskiego z siedzibą w Krakowie

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska
K&L Gates

Kinga Rochalska
Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany

Piotr Tuzinek
Kancelaria BKTC

Piotr Woźniak
Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k.