MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Problematyka usług płatniczych w świetle nowych regulacji prawnych

22.02.2016 - 23.02.2016

Szczegóły

Start:
22.02.2016
Koniec:
23.02.2016
Kategoria:
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Radisson Blu Centrum Hotel,
ul. Grzybowska 24, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Rynek usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II
 • Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII
 • Rachunki płatnicze  w ujęciu Dyrektywy PAD
 • Bezpieczeństwo płatności internetowych i mobilnych w kontekście rekomendacji wydanych przez organy nadzoru i Dyrektywy PSDII
 • Rozporządzenie MIFREG czyli opłaty interchange w świetle najnowszych zmian
 • Zmiany na rynku płatności bezgotówkowych
 • Obowiązki informacyjne dostawców w PSD2 i MIFREG

Dlaczego warto wziąć udział?

W ostatnim czasie można odnotować wysoką aktywność regulacyjną w obszarze usług płatniczych zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym W dniu 5 maja 2015 r. łotewska Prezydencja oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie co do brzmienia nowego projektu dyrektywy. Spodziewana publikacja w DzUE nastąpi na przełomie grudzień 2015 / styczeń 2016 (wejście w życie 20 dni po publikacji). Termin implementacji do porządków krajowych państw członkowskich przypadnie prawdopodobnie na 2017 r i będzie skutkować koniecznością wprowadzenia przez dostawców usług płatniczych licznych zmian w sposobie wykonywania działalności. Na warsztacie uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najnowszych oraz planowanych zmian w prawie usług płatniczych wynikających m.in. z Dyrektyw PSD2, PAD, rekomendacji KNF, Rozporządzenia Interchange.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do wyższej kadry menadżerskiej banków, w szczególności do przedstawicieli działów:

 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej, Elektronicznej
 • Prawnych
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Compliance
 • Centrów Usług Rozliczeniowych

oraz do:

 • Osób nadzorujących projekt PSD w bankach
 • Przedstawicieli firm oferujących produkty płatnicze
 • Niebankowych wydawców kart i dostawców usług płatni­czych
 • Dostawców technologii dla instytucji finansowych
 • Kancelarii prawnych obsługujących sektor finansowy
 • Operatorów telekomunikacyjnych i firm świadczących usługi płatności mobilnych

Dzień 1

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Rynek usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II

 • Wprowadzenie usług dostępu do rachunku płatniczego przez podmioty trzecie (tzw. third party access) w świetle PSDII
 • Nowe kategorie usług wyłączonych w świetle dyrektywy PSDII
 • Zasady konkurencji pomiędzy bankami i niebankowymi PSP
 • Rola i uprawnienia EBA w świetle PSD II
 • Zakres zastosowania PSD II do transakcji poza EOG i w walutach poza EOG
 • Rola unijnych organów nadzoru i zasady współpracy pomiędzy organami krajowymi
 • Nowe zasady działalności transgranicznej – tzw paszport europejski
 • Pozycja prawna użytkownika usług płatniczych w świetle PSD II.

korusDr Krzysztof Korus
Partner, Radca Prawny, Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

11:30 Przerwa kawowa

12:00

Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII

 • Regulacje dotyczące TPP (PIS i AIS)
 • TPP w świetle stanowiska KNF w okresie po uchwaleniu PSD II, a przed jej implementacją
 • Obowiązki banków w świetle usług TPP oraz sposoby komunikacji banków z TPP
 • Nowe zasady odpowiedzialności dostawców w świetle PSDII

jankowskaAgata Jankowska-Galińska
Radca PrawnyManaging Associate, Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza Sp.k.

13:30 Przerwa na lunch

14:30

Rachunki płatnicze  w ujęciu Dyrektywy PAD

 • Dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy PAD
 • Problematyka przenoszenia rachunku pomiędzy dostawcami usług płatniczych
 • Nowe narzędzia i obowiązki informacyjne
 • Porównywarki internetowe opłat za rachunki płatnicze
 • Instytucja rachunku podstawowego

rogozinskiMateusz Rogoziński
Adwokat, Kancelaria Schoenherr

16:00

Bezpieczeństwo płatności internetowych i mobilnych w kontekście rekomendacji wydanych przez organy nadzoru i Dyrektywy PSDII

 • Wpływ rekomendacji na zasady komunikacji z klientem oraz korzystanie z usługi inicjacji płatności i dostępu do informacji na rachunku
 • Bezpieczeństwo danych osobowych związanych z dyrektywą PSDII
 • Utrata relacji z klientem czy bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach i odpowiedzialność za transakcje
 • Bezpieczeństwo usług płatniczych oraz autoryzacja transakcji w według dyrektywy PSDII
 • Strong customer authentication w świetle PSD II
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym oraz notyfikacji incydentów w świetle PSDII

gradziDariusz Gradzi
Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

17:00 Zakończenie pierwszego dnia

Dzień 2

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Rozporządzenie MIFREG czyli opłaty interchange w świetle najnowszych zmian

 • Wpływ aktu (IFR) na pojęcie kart komercyjnych
 • Podejście do transakcji cross-border w świetle IFR
 • Zasady zastosowania regułay honor all cards
 • Zakres limitów na opłaty interchange (bez zakazu „net compensation”) oraz informacji posttransakcyjnej dla akceptanta w świetle rozporządzenia MIFREG
 • Nadzór NBP nad organizacjami płatniczymi w świetle MIFREG- obowiązki raportowania
 • Co badging – określenie zasad funkcjonowania schematu płatniczego

marcinkowskaAgata Marcinkowska
Prawnik, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:00 Przerwa kawowa

11:30

Zmiany na rynku płatności bezgotówkowych

 • Wpływ regulacji prawnych na rozwój rynku
 • Polski rynek płatności bezgotówkowych na tle europejskim
 • Nowe lokalne inicjatywy w obszarze płatności
 • Perspektywy dla rynku płatności

pyciaKrzysztof Pycia
Ekspert Obszar Usług Kartowych i Internetowych Krajowa Izba Rozliczeniowa

13:00 Przerwa na lunch

14:00

Obowiązki informacyjne dostawców w PSD2 i MIFREG

 • Zmiany umowy ramowej oraz zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych
 • Obowiązki informacyjne agenta rozliczeniowego przed zawarciem umowy ramowej i w trakcie jej trwania
 • Unblending opłat ponoszonych przez akceptanta na etapie oferty, umowy z akceptantem, obciążania akceptanta opłatami oraz informacji post-transakcyjnej

solEwa Sól
Radca prawny, Kancelaria Prawna Olech Babik i Wspólnicy

15:30 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom
Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie wynosi:

Cena:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 25.01.2016 r.


Dane do faktury: (dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o warsztacie:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 25.01.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 25.01.2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 25.01.2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w warsztacie:
„Problematyka usług płatniczych w świetle nowych regulacji prawnych”, termin: 22-23 lutego 2016 r.

Patronaty medialne

sarefinance-goldscorise-logomentoralaw-business-quality_logoc24tv_new-130pxksiegowoscpolishmarket-logorachunkowosc

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zglos-sie