MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Problematyka ochrony danych osobowych w Grupach Kapitałowych

2.09.2015 - 3.09.2015

Szczegóły

Start:
2.09.2015
Koniec:
3.09.2015
Event Categories:
,
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Sheraton Warsaw Hotel,
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Konsekwencje zmian w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych – nowy status administratorów bezpieczeństwa informacji
 • Prawo marketingu – przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 • Zbiory danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
 • Ochrona danych osobowych w chmurze
 • Przykłady i konsekwencje naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych w korporacjach, holdingach, grupach kapitałowych
 • Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Dlaczego warto wziąć udział?

1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o ochronie danych osobowych, uchwalona 7 listopada ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych dotyczą najistotniejszych zagadnień takich jak powoływanie nowych administratorów bezpieczeństwa informacji czy też nowe obowiązki GIODO i administratorów danych. Stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych budzi wiele niejasności i wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Jedna firma może być właścicielem innej firmy w części lub całości, ale nie oznacza to, że jest właścicielem danych osobowych, które ona przetwarza. W trakcie warsztatu przedstawimy dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych oraz pokażemy jak przekazywać dane osobowe w grupie kapitałowej, naszym kontrahentom oraz do państw trzecich. Omówione zostaną również zagadnienia prawne związane z dostosowaniem prowadzonej działalności do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych, ocena statusu podmiotu przetwarzającego dane osobowe w grupie kapitałowej, jak również aspekty prawne wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli Grup Kapitałowych, a w szczególności do:

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Osób pełniących funkcję ADO
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników działów compliance

Dzień 1

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Konsekwencje zmian w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych – nowy status administratorów bezpieczeństwa informacji

 • Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – perspektywa ADO a ABI
 • Odpowiedzialność cywilna i karna ABI- jakie inne przepisy regulują prace administratora bezpieczeństwa informacji
 • Współpraca ABI z innymi działami przedsiębiorstwa – koordynacja działań, zakres szkoleń
 • Rodzaje sprawozdań sporządzanych przez ABI dla ADO i GIODO
 • Outsourcing ABI po nowelizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • ABI a tajemnica zawodowa

Dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:30 Przerwa kawowa
12:00 Prawo marketingu – przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 • Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w świetle najnowszej regulacji
 • BIG DATA, analiza predykcyjna, automatyczne przetwarzanie danych osobowych, portale Internetowe w odniesieniu do praw właścicieli danych
 • Powierzenie, udostępnienie, przekazanie danych osobowych, a administrowanie tymi danymi – jakie są różnice

Dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:30 Lunch
14:30 Zbiory danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów

 • Pojęcie zbioru danych osobowych
 • Sporządzenie, prowadzenie, identyfikacja zbioru danych osobowych
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
 • Polityka zbiorów danych osobowych w przypadku niepowołania ABI

Dr Dominika Rogoń, Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego dr Dominika Rogoń

16:00 Ochrona danych osobowych w chmurzeJan Raszewski, specjalista w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT , Audytel S.A
17:00 Zakończenie I dnia warsztatów

Dzień 2

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Przykłady i konsekwencje naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych

 • Techniczne aspekty ochrony danych osobowych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, realiów dzisiejszej techniki i analizy ryzyk

Anna Słodczyk, magister inżynier elektronik oraz dyplomowany menedżer ryzyka ,ASA Agency

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Podstawy prawne ochrony danych osobowych w korporacjach, holdingach, grupach kapitałowych

 • Przekazywanie danych osobowych do spółek międzynarodowych
 • Transgraniczny obrót danymi – przekazywanie danych osobowych do państw trzecich na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Obowiązki związane z procesami rekrutacyjnymi, zatrudnieniem, udostępnianiem danych w ramach grup kapitałowych, monitorowania pracowników oraz kontroli GIODO

Dr Arwid Mednis, radca prawny, partner , kancelaria Wierzbowski Eversheds

13:00 Lunch
14:00 Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

 • Interpretacja nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych
 • Planowane zmiany przepisów prawa w Unii Europejskiej dot. ochrony danych osobowych
 • Przedmiot i zakres kontroli a nakładanie kar finansowych – uprawnienia UOKIK, UKE, GIODO

Michał Kluska, Adwokat Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

15:30 Zakończenie warsztatu i rozdanie certyfikatów

UCZESTNIK:

Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Stanowisko (wymagane)
Departament (wymagane)
Firma (wymagane)
Ulica (wymagane)
Kod pocztowy (wymagane)
Miasto (wymagane)
Telefon (wymagane)
Faks
Adres e-mail (wymagane)

OSOBA ZGŁASZAJĄCA:
(jeżeli są inne niż dane)

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Departament
Firma
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Adres e-mail

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 03.08.2015 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 3.08.2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 3.08.2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


DANE DO FAKTURY:

Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
NIP

SKĄD SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ O NASZYM WARSZTACIE (wymagane):

Sprecyzuj swój wybór:

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY:
(jeżeli są inne niż dane do faktury)

Pełna nazwa firmy
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
Imię Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto

(*) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od MMC Polska S.A. oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez MMC Polska.

(*) Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w konferencji

(*)TAK, chcę wziąć udział w „Problematyka ochrony danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, termin: 2-3.09.2015 r.

W przeciągu 2 min. po wysłaniu formularza automatycznie otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia elektronicznego jest jednoznaczny z brakiem otrzymania formularza przez Organizatora. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 379 29 00.

Patronaty medialne

sareswiat-elit rachunkowoscksiegowosc mentora manager logo_wfirma logo_cenabiznesu law-business-quality_logo  Forum-Biznesu-logo finance-gold coreblog_logo Comperia_ok wineita_druk Biznes-z-klasaTwojBiznes_logo artofsoftware bottega_logo epr logo-Innowacja-i-Rozwoj-2015 logo-prakreacja

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zapisz-sie

Ceny:

2 795 zł + 23% VAT po 3.08.2015 r.

Prowadzący:

dr Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki, i Wspólnicy

Michał Kluska
Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

Arwid Mednis
Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Jan Raszewski
Audytel S.A.

dr Dominika Rogoń
Kancelaria Radcy Prawnego
dr Dominika Rogoń

Anna Słodczyk
ASA Agency