MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Prawne i praktyczne aspekty regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej

7.09.2015 - 8.09.2015

Szczegóły

Start:
7.09.2015
Koniec:
8.09.2015
Kategoria:
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Sheraton Warsaw Hotel,
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych
 • Wyznaczanie wspólnych celów – interes Grupy Kapitałowej a interes poszczególnych spółek zależnych
 • Wykorzystanie umowy outsourcingowej w relacjach wewnątrz Grupy
 • Główne aspekty regulacji umownych dostępu do informacji o aktywach płynnych oraz zarządzanie nimi z poziomu spółki matki
 • Modele nadzoru właścicielskiego stosowane w międzynarodowych grupach kapitałowych – case study
 • Problematyka nadzoru właścicielskiego nad spółkami spoza Grupy Kapitałowej
 • Umowa koncernowa – specyfika prawna i aspekty praktyczne
 • Umowa o zarządzanie spółką zależną – stosowane zapisy

Dlaczego warto wziąć udział?

Brak prawa holdingowego w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie Grup Kapitałowych. Prowadzi to do różnic w umowach oraz relacjach między spółkami, w zależności od ich przynależności do danej grup, branży i pełnionej roli. Taka sytuacja odbija się na wynikach spółek oraz realizacji celów całej grupy jako podmiotu gospodarczego. Ważnym jest aby wykorzystywać jak najlepsze wzorce umów określających relacje wewnątrz grupy, a także regulować role i zadania poszczególnych spółek w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do zakresu zadań i odpowiedzialności. Udział w naszym warsztacie pozwoli zapoznać się Państwu z prawnymi i praktycznymi aspektami regulacji wewnętrznych w Grupach Kapitałowych. Nasi eksperci przedstawią najlepsze wzorce, oraz formy zapisów stosowane w polskich oraz zagranicznych Grupach. W agendzie wydarzenia poruszone zostaną między innymi aspekty: umów o zarządzanie spółką zależną, umów o współpracy korporacyjnej oraz umów outsourcingowych. Prelegenci poruszą także problematyczne kwestie związane z wywieraniem wpływu na spółki zależne, oraz ich odpowiedzialnością za instrukcje wydane przez spółki matki.

Grupa docelowa:

Wydarzenie kierowane jest do osób reprezentujących:

 • Nadzór właścicielski
 • Biura zarządu
 • Działy prawne
 • Biura obsługi organów spółki

oraz wszystkich osób odpowiedzialnych I mających udział w kształtowaniu relacji wewnętrznych w Grupach Kapitałowych

Dzień 1

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Modele nadzoru właścicielskiego stosowane w międzynarodowych Grupach Kapitałowych – case study

 • narzędzia sprawowania nadzoru, które mogą być stosowane w różnych jurysdykcjach prawnych oraz rynkach regulowanych (ze szczególnym uwzględnieniem krajów CEE)
 • przykłady wskaźników stosowanych do nadzorowania międzynarodowych Grup Kapitałowych
 • przykłady prowadzenia monitoringu spółek

Andrzej Mikosz – Partner, K&L Gates
Bogdan Dzudzewicz, Radca Koncernu, PKN Orlen S.A

10:45 Przerwa kawowa
11:15 Wyznaczanie wspólnych celów – interes Grupy Kapitałowej a interes poszczególnych spółek zależnych

 • problematyczne kwestie związania zarządu spółki zależnej instrukcjami i zgodami udzielanymi przez zarząd spółki matki
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności za zastosowanie się do instrukcji lub zgody
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki córki za nie zastosowanie się do instr1ukcji spółki zarządczej/matki

Tomasz Dobrowolski – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Impel

12:45 Lunch
13:45 Wykorzystanie umowy outsourcingowej w relacjach wewnątrz Grupy

 • ograniczenia w kwestii ochrony danych
 • wykorzystanie umów outsourcingowych w tworzeniu centrów usług wspólnych

dr Jan Byrski – Adwokat, partner kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:00 Główne aspekty regulacji umownych dostępu do informacji o aktywach płynnych oraz zarządzanie nimi z poziomu spółki matki

 • umowy cywilne zapewniające przepływy finansowe ze spółek córek do spółki matk

Grzegorz Romanowski – wspólnik kancelarii Romanowski i Wspólnicy

16:15 Zakończenie I dnia warsztatów

Dzień 2

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych

 • tworzenie i wdrażanie spójnego Kodeksu Grupy Kapitałowej
 • praktyka rynkowa
 • „szczątkowa” regulacja prawa holdingowego w Polsce i wynikające z niej konsekwencje
 • prawo holdingowe w Unii Europejskiej
 • interes grupy spółek w najnowszych orzeczeniach Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego
 • umowne uregulowanie współpracy

dr Radosław L. Kwaśnicki – Radca prawny, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Problematyka nadzoru właścicielskiego nad spółkami spoza Grupy Kapitałowej

 • rozliczanie realizacji zadań spółki
 • przygotowanie planów
 • monitorowanie działalności spółek
 • nadzór nad realizacją zadań projektowych
 • wpływ na strukturę spółek i realizacja ewentualnych przekształceń

Katarzyna Galus – Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Banku Ochrony Środowiska S.A.

13:00 Lunch
14:00 Umowa koncernowa – specyfika prawna i aspekty praktyczneMec. Marzena Wilbik-Kaczyńska – radca prawny, Partner w Kancelarii Wilbik-Kaczyńska Kałkusiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Warszawie
15:00 Umowa o zarządzanie spółką zależną – stosowane zapisy

 • przykładowe formy nadzoru: nadzór poprzez rady nadzorcze, ujednolicenie składu zarządu lub wewnętrzne organy utworzone w ramach Grupy
 • efektywne wdrażanie zasad Grupowych – ustanawianie ładu korporacyjnego

dr Karolina Kocemba – Adwokat, partner i wspólnik w kancelarii Tomczak i Partnerzy

16:00 Zakończenie warsztatu i rozdanie certyfikatów

UCZESTNIK:

Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Stanowisko (wymagane)
Departament (wymagane)
Firma (wymagane)
Ulica (wymagane)
Kod pocztowy (wymagane)
Miasto (wymagane)
Telefon (wymagane)
Faks
Adres e-mail (wymagane)

OSOBA ZGŁASZAJĄCA:
(jeżeli są inne niż dane)

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Departament
Firma
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Adres e-mail

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT po 10.08.2015 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 10.08.2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 10.08.2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


DANE DO FAKTURY:

Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
NIP

SKĄD SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ O NASZYM WARSZTACIE (wymagane):

Sprecyzuj swój wybór:

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY:
(jeżeli są inne niż dane do faktury)

Pełna nazwa firmy
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
Imię Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto

(*) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od MMC Polska S.A. oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez MMC Polska.

(*) Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w warsztacie

(*)TAK, chcę wziąć udział w „Prawne i praktyczne aspekty regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej”, termin: 7-8.09.2015 r.

W przeciągu 2 min. po wysłaniu formularza automatycznie otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Brak potwierdzenia elektronicznego jest jednoznaczny z brakiem otrzymania formularza przez Organizatora. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 379 29 00.

Patronaty medialne

sare rachunkowoscksiegowosc mentora logo_wfirma logo_cenabiznesu law-business-quality_logo  Forum-Biznesu-logo finance-gold Comperia_ok wineita_druk Biznes-z-klasaTwojBiznes_logo logo-mazowiecki-blackstripe biznes_regionow_logo_RGB

 

 

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zapisz-sie

Ceny:

2 795 zł + 23% VAT po 10.08.2015 r.

Prowadzący:

dr Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Tomasz Dobrowolski
Impel

Katarzyna Galus
Bank Ochrony Środowiska S.A.

dr Karolina Kocemba
Kancelaria Tomczak i Partnerzy

dr Radosław L. Kwaśnicki
Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Andrzej Mikosz
Kancelaria K&L Gates

Grzegorz Romanowski
Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

Marzena Wilbik-Kaczyńska
Kancelaria Wilbik-Kaczyńska Kałkusiński