MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Obowiązki sektora energetycznego w relacjach z konsumentami – najnowsze zmiany prawne

15.02.2016 - 16.02.2016

Szczegóły

Start:
15.02.2016
Koniec:
16.02.2016
Kategoria:
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Sheraton Warsaw Hotel,
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Najnowsze obowiązki przedsiębiorstw energetycznych – zmiany prawne
 • Nowelizacja Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
 • Konsekwencje naruszenia praw konsumenta w sektorze energetycznym
 • Relacja pomiędzy prawem energetycznym a prawem konsumenckim

Dlaczego warto wziąć udział?

We wrześniu 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy, które przewidują istotne wzmocnienie uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od daty publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw, czyli od kwietnia 2016 r. Obostrzenia regulacyjne w znacznej mierze dotyczą relacji energetyka – klient.
Brak odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, nieinformowanie o terminie płatności, czy upustach za niedostarczanie energii – to tylko niektóre z praktyk przedsiębiorstw energetycznych zakwestionowanych ostatnio przez Prezes UOKiK. Prelegenci przedstawią nowy model kontroli, zaostrzone kary dla spółek energetycznych oraz przybliżą Państwu  możliwość odwołania z uwzględnieniem kwestii decyzji zobowiązującej.
W ramach wydarzenia zostaną przedstawione także zasady prawidłowego konstruowania umów w świetle ostatnich zmian prawnych i nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Co więcej,  będą mogli Państwo poznać błędy popełniane przez firmy energetyczne w tym zakresie oraz wskazówki, co do zachowania w przypadku postępowania regulacyjnego. Ponadto, spotkanie stworzy platformę wymiany wiedzy oraz doświadczenia, które muszą Państwo posiadać, aby nie narazić swojej firmy na straty. Niekompletność wiedzy w tym zakresie, to ryzyko ponoszenia konsekwencji finansowych, karnych, czy wizerunkowych.

Grupa docelowa:

Spotkanie kierowane jest do dyrektorów, kierowników, specjalistów sektora energetycznego.

Działy:

 • Prawny
 • Obsługa Klienta
 • Sprzedaż
 • Handlowy
 • Umów
 • Transakcji i analiz

Dzień 1

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Rozwiązywanie sporów pozasądowych

 • Zmiany na poziomie Komisji Europejskiej – zastosowanie na rynku energetycznym
 • Rozporządzenie w sprawie internetowego rozwiązywania sporów
 • Rozporządzenie ODR w sprawach konsumenckich
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów- założenia i cele na poziomie Unii Europejskiej

stanczakPiotr Stańczak
Dyrektor, Europejskie Centrum Konsumenckie – UOKiK

11:00 Przerwa kawowa

11:30

Panel dyskusyjny: Nowelizacja Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

 • Nowy model kontroli wzorców umów
 • Rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK w zakresie ścigania naruszeń zbiorowych interesów konsumentów
 • Zmiany w zakresie uznawania klauzul za niedozwolone
 • Dyskusja dotycząca nowego kierunku zmian, rozszerzonych uprawnień UOKiK oraz wpływu na działalność sektora energetycznego

Moderator:
pasnikPiotr Paśnik
Adwokat, Kancelaria Modzelewska &Paśnik

kolasinskiMarcin Kolasiński
Radca Prawny, Wspólnik, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.

kupczakMarta Kupczak-Strzelecka
Senior Counsel, Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

13:30 Przerwa na lunch

14:30

Wskazówki w przypadku postępowania regulacyjnego (UOKiK/URE)

 • Jakie organy i w jakich postępowaniach mogą mogą dochodzić odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych za naruszenie praw konsumentów
 • Jakie najważniejsze prawa i obowiązki ma kontrolowany przedsiębiorca
 • Możliwość odwołania / zażalenia – z uwzględnieniem kwestii decyzji zobowiązującej

wierzbickiPrzemysław Wierzbicki
Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni

16:00 Zakończenie pierwszego dnia

Dzień 2

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Najczęstsze przypadki sporów z konsumentami w zakresie:

 • Zawarcia umowy na dostawę energii i przyłączenia do sieci
 • Wyboru dostawcy energii
 • Rozliczeń (pomiary, taryfy, pobór energii poza licznikami)
 • Spory o jakość dostarczania energii (wyłączenia prądu, zbyt niskie napięcie, nadzwyczajne warunki pogodowe)

beroudMaria Beroud
Adwokat, Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni

11:00 Przerwa kawowa

11:30

Konsekwencje naruszenia praw konsumenta w sektorze energetycznym

 • Przedsiębiorstwa energetyczne ukarane przez Prezesa UOKiK – case study
 • Jak chronić firmy firmy przed sankcjami za łamanie obowiązujących regulacji
 • Problematyka ochrony praw konsumenckich w praktyce
 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – case study

pluskwaKamil Pluskwa-Dąbrowski
Prezes Rady Krajowej, Federacja Konsumentów

13:00 Przerwa na lunch

14:00

Sposoby rozpoznawania skarg konsumentów – case study

modzelewskaElżbieta Modzelewska-Wąchal
Radca Prawny, Centrum Prawa Konkurencji. Kancelaria Radcy Prawnego, była wiceprezes UOKiK

15:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom
Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie wynosi:

Cena:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 18.01.2016 r.


Dane do faktury: (dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o warsztacie:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 18.01.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 18.01.2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 18.01.2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w warsztacie:
„Obowiązki sektora energetycznego w relacjach z konsumentami – najnowsze zmiany prawne”, termin: 15-16.02.2016 r.

Patronaty medialne

sarelaw-business-quality_logoc24tv_new-130pxfakty logo OdnawialneŹródłaEnergii.plLOGO_gramwzieloneiozeOZE_logologo_cireelektrykareo_eps

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zglos-sie

Ceny:

2 795 zł + 23% VAT po 18.01.2016 r.

Prowadzący:

Maria Beroud
Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni

Marcin Kolasiński
Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.

Marta Kupczak-Strzelecka
Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Elżbieta Modzelewska-Wąchal
Centrum Prawa Konkurencji. Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Paśnik
Kancelaria Modzelewska &Paśnik

Kamil Pluskwa-Dąbrowski
Federacja Konsumentów

Piotr Stańczak
Europejskie Centrum Konsumenckie – (ECC-net)UOKiK

Przemysław Wierzbicki
Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni