MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Implementacja Dyrektywy MiFID II – problematyka wdrażania i praktyki rynku

3.02.2016 - 4.02.2016

Szczegóły

Start:
3.02.2016
Koniec:
4.02.2016
Event Categories:
,
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Hotel Westin,
Al. Jana Pawla II 21, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Aktualne prace ESMA i organów unijnych zmierzające do modyfikacji zasad MiFID i wdrożenia MiFID II
 • Testy adekwatności i odpowiedniości – jak je efektywnie przeprowadzać?
 • Prowadzenie rejestru danych klientów – nagrywanie rozmów telefonicznych, korespondencja mailowa
 • Nowe wymogi wiedzy i kompetencji dla osób świadczących usługi doradztwa finansowego oraz udzielających informacji o produktach finansowych
 • Przejrzystość potransakcyjna wymogi w ramach MiFID II
 • Zachęty i ich wpływ na praktykę działania w kontekście dyrektywy
 • Nowe wyzwania dla działów compliance

Dlaczego warto wziąć udział?

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach, nowe technologie oraz nowe regulacje wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wydarzenie odbędzie się po przekazaniu Komisji Europejskiej przez ESMA  ostatecznego brzmienia pakietu legislacji „drugiego poziomu” – aktów wykonawczych RTS/ITS, szczegółowo określających nowe wymogi. W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych, oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.
Zaproszeni prelegenci – w tym przedstawiciele instytucji finansowych – omówią najbardziej problematyczne zagadnienia związane z odpowiedniością produktową klienta, implementacją wymogów MIFID II, jak również wyzwań stojących przed działami compliance.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego – banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich.
W szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Finansowych
 • Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych
 • Inspektorów nadzoru
 • Badania i Rozwoju
 • Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych

Dzień 1

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Aktualne prace ESMA i organów unijnych zmierzające do modyfikacji zasad MiFID i wdrożenia MiFID II

 • ostateczne brzmienie pakietu legislacji „drugiego poziomu” – akty wykonawcze RTS / ITS
 • implikacja Wytycznych dla podmiotów działających na polskim rynku finansowym
 • wytyczne dotyczące nadzoru nad informacją finansową
 • stanowisko ESMA w zakresie wdrażania dyrektywy

szepietowskiSławomir Szepietowski
Radca Prawny, Kierownik praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird

stanislawskaMarta Stanisławska
Radca Prawny, Associate, Zespół bankowości i finansów, Kancelaria Bird & Bird

11:00 Przerwa kawowa

11:30

Nowe wymogi wiedzy i kompetencji dla osób świadczących usługi doradztwa finansowego oraz udzielających informacji o produktach finansowych

szymanskaMariola Szymańska-Koszczyc
Prezes, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

12:30 Przerwa na lunch

13:30

Prowadzenie rejestru danych klientów – nagrywanie rozmów telefonicznych, korespondencja mailowa

 • udostępnianie danych klientom
 • udostępnianie danych organom nadzoru
 • magazynowanie i kontrolowanie danych o transakcjach – aktualne problemy
 • wykorzystanie własnych narzędzi a outsourcing usług

bieniasMichał Bienias
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 

byrskidr Jan Byrski
Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:00 Zakończenie pierwszego dnia

Dzień 2

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przejrzystość potransakcyjna – wymogi w ramach MiFID II

 • wymagania dotyczące ceny, momentu realizacji i kwestii raportowania
 • raportowanie wymogów potransakcyjnych

rogalskiTomasz Rogalski
Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

popekDaniel Popek
Radca Prawny, Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

10:40 Przerwa kawowa

11:00

Zachęty i ich wpływ na praktykę działania w kontekście dyrektywy

 • zachęty ex-post i ex-ante
 • ograniczenia dotyczące zachęt przy doradztwie niezależnym i zarządzaniu portfelem

kowalczykŁukasz Kowalczyk
Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria „Dzidowski Kowalczyk Muster” sp.k.

12:10

Testy adekwatności i odpowiedniości – jak je efektywnie przeprowadzać?

 • jakie dane testy adekwatności powinny zawierać, jakie dane należy pozyskiwać – praktyki rynku
 • wydawanie oświadczeń o odpowiedniości
 • zmiany w reżimie execution only

brylPatrycja Bryl-Weiss
Radca Prawny, Kancelaria SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

13:10 Przerwa na lunch

14:00

Nowe wyzwania dla działów compliance

 • gap analysis oraz ocena ryzyka wykrytych niezgodności między organizacją i wewnętrznymi procedurami a przepisami prawa
 • due diligence organizacji, dokumentów korporacyjnych i procedur związanych ze świadczenie usług na rynku kapitałowym
 • zarządzanie brakiem zgodności z MiFID – parametry, określenie metodyki zarządzania ryzykiem

grynfelderJoanna Grynfelder
Compliance Manager, CMC Markets UK S.A. Oddział w Polsce

15:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom
Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie wynosi:

Cena:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 8.01.2016 r.


Dane do faktury: (dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o warsztacie:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
– 2 795 zł + 23% VAT po 8.01.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 8.01.2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 8.01.2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w warsztacie:
„Implementacja Dyrektywy MiFID II – problematyka wdrażania i praktyki rynku”; termin: 3-4.02.2016 r.

Patronaty medialne

sarefinance-goldlaw-business-quality_logoc24tv_new-130pxksiegowoscpolishmarket-logo

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zglos-sie