MMC Polska
Potęga wiedzy
Konferencje, Warsztaty, Szkolenia, Design...
Zaufali nam:
Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • Wydarzenie minęło.

Bancassurance w świetle najnowszego prawa

1.02.2016 - 2.02.2016

Szczegóły

Start:
1.02.2016
Koniec:
2.02.2016
Kategoria:
Tagi Wydarzenia:
, , , ,

Miejsce

Sheraton Warsaw Hotel,
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa, Polska
+ Google Map

Główne zagadnienia:

 • Wynagrodzenie banków po 1 kwietnia 2016 r.
 • Porównanie zapisów Rekomendacji U i nowej Ustawy
 • Współpraca banku i towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach bancassurance
 • Konsekwencje biznesowe dla banków i ubezpieczycieli związane z nowym kształtem umów ubezpieczeniowych
 • Problematyka ochrony Konsumentów w świetle najnowszego prawa

Dlaczego warto wziąć udział?

O bancassurance wiele już powiedziano, jednak wciąż pozostaje bardzo dużo pytań m.in. jak banki w obecnych realiach będą mogły zarabiać na bancassurace, czy model grupowy będzie miał dalej rację bytu, czy większą popularnością będzie cieszył się model agencyjny. Działania organów nadzorczych kierują się w stronę zdecydowanej ochrony konsumentów. Rosnąca świadomość i zdecydowana zmiana ich oczekiwań wymuszają na sojuszach bankowo ubezpieczeniowych nie tylko tworzenie nowych i rozwijanie już istniejących produktów, ale też zdecydowaną zmianę w zakresie obsługi sprzedażowej i posprzedażowej Klienta. W czasie transformacji bancassurance w Polsce spowodowanej wdrożeniem rekomendacji U i wytycznych KNF dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, a także obecnych zmian w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które pozwoli nie tylko na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, ale pozwoli również zapoznać się ze zmianami w Ustawie. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i tworzenia rozwiązań z najbardziej doświadczonymi na polskim rynku Ekspertami. Wydarzenie ma na celu przedstawienie Państwu jak będą wyglądały zasady wynagradzania banku w świetle nowych wytycznych oraz jak zmieni się zakres obowiązków informacyjnych w relacjach z Klientami.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do:

 • Osób zarządzających departamentami: bancassurance, kreowania nowych produktów, sprzedaży, strategii i rozwoju w towarzystwach ubezpieczeniowych
 • Osób zarządzających departamentami: bancassurance, ubezpieczeń, rozwoju produktów w bankach
 • Przedstawicieli firm brokerskich zainteresowanych tematyką bancassurance
 • Agencji i firm brokerskich związanych z rynkiem ubezpieczeniowym

Dzień 1

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Porównanie zapisów Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z Rekomendacją U

 • różnice w zakresie wynagrodzeń dla ubezpieczycieli
 • zasady ochrony Konsumenta

bieniadaMarta Bieniada
Radca Prawny, Starszy Prawnik w Departamencie Bankowości i Finansów, Clifford Chance

10:30 Przerwa kawowa

11:00

Obowiązki informacyjne w umowach bancassurance w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • analiza raportów ubezpieczeniowych oraz jej wpływ na współpracę pomiędzy bankiem i zakładem ubezpieczeń

szczepanskadr hab. Magdalena Szczepańska
Doktor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń WPiA UW

12:30 Przerwa na lunch

13:30

Konsekwencje biznesowe dla Banków i Ubezpieczycieli związane z kształtem Umów ubezpieczeniowych według nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • unbundling w zakresie umów ubezpieczeniowych
 • problematyka starego portfela ubezpieczeń

kasztelanKatarzyna Kasztelan–Przybylska
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży Bancassurance i Affinity, InterRisk

14:45

Wynagrodzenia banków po 1 kwietnia 2016 roku

 • różnice w zakresie wynagrodzeń – Rekomendacja U vs Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • wynagrodzenia od umów ubezpieczenia UFK
 • zmiany zasad wynagradzania agentów ubezpieczeniowych
 • wyjątki od zakazu wynagradzania wynikające z ustawy

stykowskiPaweł Stykowski
Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

15:45 Zakończenie pierwszego dnia

Dzień 2

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30

Ubezpieczenia grupowe w rekomendacjach KNF oraz w nowej ustawie – zmiana w modelu dystrybucji

 • rozwój modelu agencyjnego
 • wynagrodzenia od umów grupowych wynikające z ustawy
 • definicja zdarzenia ubezpieczeniowego
 • wypłata prowizji od umów grupowych po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
  i reasekuracyjnej

jankowskiBartosz Jankowski
Radca Prawny, Partner, Mirosz Jankowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

11:15 Przerwa kawowa

12:00

Nowy system eliminowania klazul abuzywnych z obrotu – znaczenie praktyczne dla banków i ubezpieczycieli

 • nowy tryb uznawania postanowień wzorców umownych za abuzywne
 • decyzja zobowiązująca – czyli jak uniknąć kary?
 • jak odwołać się od decyzji Prezesa UOKiK?
 • odpowiedzialność za klauzule abuzywne w bancassurance

swiderskaEwa Świderska
Radca Prawny, Zespół Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

13:00 Przerwa na lunch

14:00

Problematyka ochrony Konsumentów w świetle najnowszego prawa ubezpieczeniowego

 • problematyka misselingu w zakresie obowiązku informacyjnego oraz odpowiedzialności stron
 • zasady i ograniczenia w przekazywaniu informacji na linii zakład ubezpieczeń – bank – beneficjent

mrozowskaBeata Mrozowska–Bartkiewicz
Radca Prawny, Kancelaria DLA Piper

15:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom
Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie wynosi:

Cena:
- 2 795 zł + 23% VAT - po 8.01.2016 r.


Dane do faktury: (dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o warsztacie:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
– 2 795 zł + 23% VAT po 8.01.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 8.01.2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 8.01.2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w warsztacie:
„Bancassurance w świetle najnowszego prawa”, termin: 1-2.02.2016 r.

Patronaty medialne

sarescorise-logomentoralaw-business-quality_logoswiat-elitcapital24tvksiegowoscrachunkowoscpolishmarket-logo

Współpraca

mmc-eventsmmc_design

Organizator

mmc-polska

broszura

zglos-sie